Voor de liberale vicepremier is mensen de kans geven actief ouder te worden, een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De verwachting is dat er de volgende twintig jaar elk jaar twee miljoen 60-plussers zullen bijkomen in Europa, terwijl de levensverwachting blijft toenemen. De Europese Unie heeft 2012 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties. Van Quickenborne verwees naar de pensioenhervorming die de federale regering doorvoerde en die de feitelijke pensioenleeftijd optrok. Hij pleitte voor een terugkeer naar de basisbeginselen van het Europese socialezekerheidsmodel. "Dat kan door de band tussen werken en pensioen te versterken, tussen geven en nemen te versterken." Dat gebeurt in België door het systeem van gelijkgestelde periodes te hervormen, luidde het. Toch is deze hervormingsgolf nog maar een eerste stap, hield Van Quickenborne het Europese publiek voor. Hij verwacht dat de lengte van de loopbaan belangrijker zal worden dan de leeftijd. Ook bedrijven moeten zich op de vergrijzende arbeidsmarkt voorbereiden, aldus nog Van Quickenborne. "Bedrijven zijn verplicht om meer en meer de kaart te trekken van oudere werknemers. Het is niet omdat mensen de vijftig voorbij zijn, dan ze afgeschreven moeten worden." (KME)

Voor de liberale vicepremier is mensen de kans geven actief ouder te worden, een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De verwachting is dat er de volgende twintig jaar elk jaar twee miljoen 60-plussers zullen bijkomen in Europa, terwijl de levensverwachting blijft toenemen. De Europese Unie heeft 2012 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen Generaties. Van Quickenborne verwees naar de pensioenhervorming die de federale regering doorvoerde en die de feitelijke pensioenleeftijd optrok. Hij pleitte voor een terugkeer naar de basisbeginselen van het Europese socialezekerheidsmodel. "Dat kan door de band tussen werken en pensioen te versterken, tussen geven en nemen te versterken." Dat gebeurt in België door het systeem van gelijkgestelde periodes te hervormen, luidde het. Toch is deze hervormingsgolf nog maar een eerste stap, hield Van Quickenborne het Europese publiek voor. Hij verwacht dat de lengte van de loopbaan belangrijker zal worden dan de leeftijd. Ook bedrijven moeten zich op de vergrijzende arbeidsmarkt voorbereiden, aldus nog Van Quickenborne. "Bedrijven zijn verplicht om meer en meer de kaart te trekken van oudere werknemers. Het is niet omdat mensen de vijftig voorbij zijn, dan ze afgeschreven moeten worden." (KME)