Volgens het jaarverslag daalde het aantal klachten van 2.667 in 2010 tot 2.510 in 2011. In diezelfde periode steeg het aantal nieuwe onderzoeken van 335 tot 396. "Steeds meer mensen wenden zich tot ons om de juiste redenen", stelde ombudsman Nikiforos Diamandouros vast. Dat schrijft hij grotendeels toe aan de interactieve online gids, die vorig jaar advies verstrekte aan ruim 18.000 mensen. Net als vorige jaren klaagden burgers, bedrijven en organisaties het meest over een gebrek aan transparantie, inclusief de weigering om bepaalde informatie of documenten vrij te geven. Wel daalde het aandeel van 33 naar 25 procent. Andere vaak voorkomende drijfveren voor een klacht zijn problemen met contracten of aanbestedingen, een oneerlijke behandeling en discriminatie. Honderdnegentig klachten kwamen uit België. In verhouding tot het bevolkingsaantal kwamen enkel uit Luxemburg en Cyprus meer klachten. Op de absolute rangschikking bekleedt ons land de vierde plaats. Uiteraard heeft die positie veel te maken met de aanwezigheid van de Europese instellingen in België. Van de vorig jaar afgesloten onderzoeken kon de ombudsman naar eigen zeggen in twee op de drie zaken een positief resultaat voorleggen, bijvoorbeeld omdat de instelling in kwestie de zaak naar tevredenheid oploste of instemde met een minnelijke schikking. In 47 zaken werd effectief wanbeheer vastgesteld. (KAV)

Volgens het jaarverslag daalde het aantal klachten van 2.667 in 2010 tot 2.510 in 2011. In diezelfde periode steeg het aantal nieuwe onderzoeken van 335 tot 396. "Steeds meer mensen wenden zich tot ons om de juiste redenen", stelde ombudsman Nikiforos Diamandouros vast. Dat schrijft hij grotendeels toe aan de interactieve online gids, die vorig jaar advies verstrekte aan ruim 18.000 mensen. Net als vorige jaren klaagden burgers, bedrijven en organisaties het meest over een gebrek aan transparantie, inclusief de weigering om bepaalde informatie of documenten vrij te geven. Wel daalde het aandeel van 33 naar 25 procent. Andere vaak voorkomende drijfveren voor een klacht zijn problemen met contracten of aanbestedingen, een oneerlijke behandeling en discriminatie. Honderdnegentig klachten kwamen uit België. In verhouding tot het bevolkingsaantal kwamen enkel uit Luxemburg en Cyprus meer klachten. Op de absolute rangschikking bekleedt ons land de vierde plaats. Uiteraard heeft die positie veel te maken met de aanwezigheid van de Europese instellingen in België. Van de vorig jaar afgesloten onderzoeken kon de ombudsman naar eigen zeggen in twee op de drie zaken een positief resultaat voorleggen, bijvoorbeeld omdat de instelling in kwestie de zaak naar tevredenheid oploste of instemde met een minnelijke schikking. In 47 zaken werd effectief wanbeheer vastgesteld. (KAV)