Volgens een Europese richtlijn mag niet meer dan 35 dagen per jaar in een meetstation meer dan 50 µg/m3 fijn stof opgemeten worden. Uit de cijfers op de website van Ircel blijkt echter dat die norm in 2011 bij liefst 27 meetstations in het hele land meer dan 35 dagen overschreden werd. In 2010 was dat nog het geval bij 10 meetstations. Frans Fierens, woordvoerder bij Ircel, meldt dat de slechte weersomstandigheden van vorig jaar daar een belangrijke rol in speelden. "We kenden in 2011 een lange droge periode met relatief lage windsnelheden, waardoor de luchtverontreiniging in 2011 minder goed verdund werd", legt hij het hogere aantal overschrijdingen uit. Die overschrijdingen gaan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Europa startte tegen België al een inbreukprocedure op omwille van het aantal overschrijdingen van de jaren voor 2011. Die procedure kan in principe tot een boete leiden, maar een uitspraak wordt pas in de zomer van dit jaar verwacht. (JDH)

Volgens een Europese richtlijn mag niet meer dan 35 dagen per jaar in een meetstation meer dan 50 µg/m3 fijn stof opgemeten worden. Uit de cijfers op de website van Ircel blijkt echter dat die norm in 2011 bij liefst 27 meetstations in het hele land meer dan 35 dagen overschreden werd. In 2010 was dat nog het geval bij 10 meetstations. Frans Fierens, woordvoerder bij Ircel, meldt dat de slechte weersomstandigheden van vorig jaar daar een belangrijke rol in speelden. "We kenden in 2011 een lange droge periode met relatief lage windsnelheden, waardoor de luchtverontreiniging in 2011 minder goed verdund werd", legt hij het hogere aantal overschrijdingen uit. Die overschrijdingen gaan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Europa startte tegen België al een inbreukprocedure op omwille van het aantal overschrijdingen van de jaren voor 2011. Die procedure kan in principe tot een boete leiden, maar een uitspraak wordt pas in de zomer van dit jaar verwacht. (JDH)