Terwijl Frankrijk grootse ambities met het fonds had, was het vooral Nederland dat op de rem stond. Eerder was al overeengekomen dat het budget van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) in het kader van de lopende begrotingsonderhandelingen zou worden bepaald, maar de Fransen probeerden hun Europese collega's er nog van te overtuigen dat landen die dat willen extra bijdragen in het fonds kunnen storten. Nederland vreesde dat dat op lange termijn tot een verplichting zou leiden, en hield tijdens het overleg in Luxemburg de boot af. Er is beslist dat de discussie op technisch niveau verdergezet wordt en in een later stadium naar het niveau van de eurogroep getrokken wordt, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurozone. Wat wel al overeengekomen werd, is dat eurolanden die financiële ondersteuning krijgen voor hun hervormingen en investeringen, die projecten voor 25 procent zelf zullen moeten financieren. Deze nationale cofinanciering kan worden gehalveerd in slechte economische omstandigheden. Hoeveel elk land ontvangt, wordt bepaald door een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal inwoners en het bbp per capita. Eurogroep-voorzitter Mario Centeno toonde zich vanochtend tevreden met het akkoord. "We hebben een nieuwe pijler gebouwd voor de fundamenten die de euro schragen", zei hij. De Portugees benadrukte dat het BICC "geen cohesiefonds" is, dat ontworpen is om achterophinkende landen de kloof met het koppeloton te laten dichten. "Dit is een instrument voor alle landen van de eurozone. Elke lidstaat zal middelen ontvangen, zelfs de meest welvarende landen zullen minsten 70 procent van wat ze erin steken terugkrijgen." Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is tevreden dat het fonds een beroep zal doen op het EU-budget en dat "er dus geen aparte financiering komt". Het nieuwe instrument, aldus de minister, moet er via de financiering van investeringen en structurele hervormingen toe bijdragen dat de economie in de eurozone collectief sterker wordt. De voorganger van De Croo op Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), die nu voorzitter is van de begrotingscommissie in het Europees Parlement, stelt vast dat na de grote woorden van Macron "de berg een muis baarde". "Nu zitten we opgescheept met een zoveelste Europees subsidiepotje. In brexit-tijden zou men die middelen beter in reserve houden", schreef hij op Twitter. (Belga)

Terwijl Frankrijk grootse ambities met het fonds had, was het vooral Nederland dat op de rem stond. Eerder was al overeengekomen dat het budget van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) in het kader van de lopende begrotingsonderhandelingen zou worden bepaald, maar de Fransen probeerden hun Europese collega's er nog van te overtuigen dat landen die dat willen extra bijdragen in het fonds kunnen storten. Nederland vreesde dat dat op lange termijn tot een verplichting zou leiden, en hield tijdens het overleg in Luxemburg de boot af. Er is beslist dat de discussie op technisch niveau verdergezet wordt en in een later stadium naar het niveau van de eurogroep getrokken wordt, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurozone. Wat wel al overeengekomen werd, is dat eurolanden die financiële ondersteuning krijgen voor hun hervormingen en investeringen, die projecten voor 25 procent zelf zullen moeten financieren. Deze nationale cofinanciering kan worden gehalveerd in slechte economische omstandigheden. Hoeveel elk land ontvangt, wordt bepaald door een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal inwoners en het bbp per capita. Eurogroep-voorzitter Mario Centeno toonde zich vanochtend tevreden met het akkoord. "We hebben een nieuwe pijler gebouwd voor de fundamenten die de euro schragen", zei hij. De Portugees benadrukte dat het BICC "geen cohesiefonds" is, dat ontworpen is om achterophinkende landen de kloof met het koppeloton te laten dichten. "Dit is een instrument voor alle landen van de eurozone. Elke lidstaat zal middelen ontvangen, zelfs de meest welvarende landen zullen minsten 70 procent van wat ze erin steken terugkrijgen." Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is tevreden dat het fonds een beroep zal doen op het EU-budget en dat "er dus geen aparte financiering komt". Het nieuwe instrument, aldus de minister, moet er via de financiering van investeringen en structurele hervormingen toe bijdragen dat de economie in de eurozone collectief sterker wordt. De voorganger van De Croo op Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), die nu voorzitter is van de begrotingscommissie in het Europees Parlement, stelt vast dat na de grote woorden van Macron "de berg een muis baarde". "Nu zitten we opgescheept met een zoveelste Europees subsidiepotje. In brexit-tijden zou men die middelen beter in reserve houden", schreef hij op Twitter. (Belga)