Het precieze bedrag staat nog niet vast, maar donderdag zouden de auditeurs Roland Berger en Oliver Wyman de eerste bevindingen van hun onderzoek naar de financiële noden van de banken presenteren aan de Spaanse regering. Op basis van die audit zou de Spaanse regering dan een officiële vraag indienen. Maar het is niet enkel de omvang van de Spaanse noden die voor onduidelijkheid en nervositeit op de financiële markten zorgt. Ook de precieze voorwaarden zijn nog onderwerp van discussie. Zo probeert de Spaanse regering te bedingen dat de Europese steun zo weinig mogelijk impact zou hebben op het begrotingstekort en de overheidsschuld. Evenmin is duidelijk waar het geld voor de Spaanse banken vandaan zal komen: het tijdelijke noodfonds EFSF of het permanente noodfonds ESM. De meeste eurolanden verkiezen het ESM omdat dat fonds als eerste in de rij zou staan om geld te recupereren indien Spanje overkop zou gaan. Het EFSF heeft dan weer geen voorrang op andere beleggers. Het ESM zou op 9 juli operationeel moeten zijn. Tot dusver hebben slechts drie eurolanden de nationale ratificatie van het betrokken verdrag aangemeld. Het gaat om Frankrijk, Slovenië en Griekenland. (DOMINIQUE FAGET)

Het precieze bedrag staat nog niet vast, maar donderdag zouden de auditeurs Roland Berger en Oliver Wyman de eerste bevindingen van hun onderzoek naar de financiële noden van de banken presenteren aan de Spaanse regering. Op basis van die audit zou de Spaanse regering dan een officiële vraag indienen. Maar het is niet enkel de omvang van de Spaanse noden die voor onduidelijkheid en nervositeit op de financiële markten zorgt. Ook de precieze voorwaarden zijn nog onderwerp van discussie. Zo probeert de Spaanse regering te bedingen dat de Europese steun zo weinig mogelijk impact zou hebben op het begrotingstekort en de overheidsschuld. Evenmin is duidelijk waar het geld voor de Spaanse banken vandaan zal komen: het tijdelijke noodfonds EFSF of het permanente noodfonds ESM. De meeste eurolanden verkiezen het ESM omdat dat fonds als eerste in de rij zou staan om geld te recupereren indien Spanje overkop zou gaan. Het EFSF heeft dan weer geen voorrang op andere beleggers. Het ESM zou op 9 juli operationeel moeten zijn. Tot dusver hebben slechts drie eurolanden de nationale ratificatie van het betrokken verdrag aangemeld. Het gaat om Frankrijk, Slovenië en Griekenland. (DOMINIQUE FAGET)