De boete van tien miljoen euro die het Europees Hof van Justitie België heeft opgelegd omdat het in gebreke bleef met zijn waterzuivering, is een absolute primeur voor het land. Niet alleen is het de eerste Europese boete, het is ook niet duidelijk hoe de gewesten - die 100 procent bevoegd zijn voor de materie - de boete zullen verdelen.

"Dit is terra incognita", zegt een bron bij de overheid. Nergens is vastgelegd hoe de federale overheid en de gewesten zo'n financiële sanctie onder elkaar moeten verdelen. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) vindt dat de federale overheid een verdeelsleutel moet "voorbereiden" voor de gewesten, maar de federale staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) heeft geen zin om daar op in te gaan. "Dit is puur regionale materie."

Peeters wil niet betalen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet al verstaan dat Vlaanderen zich niet geroepen voelt om geld op tafel te leggen. "Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om een bijdrage te leveren", klonk het.

Voor alle duidelijkheid: de forfaitaire boete van tien miljoen euro heeft niets te maken met het aantal stedelijke agglomeraties dat nog niet in orde is. Het bedrag is gebaseerd op het feit dat de drie gewesten "overdreven lang" in gebreke zijn gebleven bij de uitvoering van een eerdere veroordeling in 2004. Er is wel "grote vooruitgang" geboekt bij de behandeling van stedelijk afvalwater, stelt het Hof vast, een overweging die het mee in rekening heeft gebracht.

Dwangsom

In het arrest staat verder dat er een dwangsom van 4.722 euro opgelegd wordt voor elke dag dat de laatste vijf (Waalse) agglomeraties niet in orde zijn, waarbij de eerste som over zes maanden moet worden betaald. "Maar intussen zijn ook die laatste waterzuiveringsstations in regel", zegt een overheidsbron. "Het zou mij verbazen als die dwangsommen ook echt geïnd worden." Ook Waals minister-president Rudy Demotte (PS) en milieuminister Philippe Henry (Ecolo) zeiden in een reactie dat alle gewesten in regel zijn. (Belga/TE)

De boete van tien miljoen euro die het Europees Hof van Justitie België heeft opgelegd omdat het in gebreke bleef met zijn waterzuivering, is een absolute primeur voor het land. Niet alleen is het de eerste Europese boete, het is ook niet duidelijk hoe de gewesten - die 100 procent bevoegd zijn voor de materie - de boete zullen verdelen. "Dit is terra incognita", zegt een bron bij de overheid. Nergens is vastgelegd hoe de federale overheid en de gewesten zo'n financiële sanctie onder elkaar moeten verdelen. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) vindt dat de federale overheid een verdeelsleutel moet "voorbereiden" voor de gewesten, maar de federale staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) heeft geen zin om daar op in te gaan. "Dit is puur regionale materie."Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet al verstaan dat Vlaanderen zich niet geroepen voelt om geld op tafel te leggen. "Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om een bijdrage te leveren", klonk het.Voor alle duidelijkheid: de forfaitaire boete van tien miljoen euro heeft niets te maken met het aantal stedelijke agglomeraties dat nog niet in orde is. Het bedrag is gebaseerd op het feit dat de drie gewesten "overdreven lang" in gebreke zijn gebleven bij de uitvoering van een eerdere veroordeling in 2004. Er is wel "grote vooruitgang" geboekt bij de behandeling van stedelijk afvalwater, stelt het Hof vast, een overweging die het mee in rekening heeft gebracht.In het arrest staat verder dat er een dwangsom van 4.722 euro opgelegd wordt voor elke dag dat de laatste vijf (Waalse) agglomeraties niet in orde zijn, waarbij de eerste som over zes maanden moet worden betaald. "Maar intussen zijn ook die laatste waterzuiveringsstations in regel", zegt een overheidsbron. "Het zou mij verbazen als die dwangsommen ook echt geïnd worden." Ook Waals minister-president Rudy Demotte (PS) en milieuminister Philippe Henry (Ecolo) zeiden in een reactie dat alle gewesten in regel zijn. (Belga/TE)