De ministers gaan daarmee in op het voorstel van de Europese Commissie, die de clausule vorige vrijdag op tafel legde. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Economische en Monetaire Unie dat de lidstaten beslissen dat ze zich niet langer hoeven te houden aan de afgesproken maximale begrotings- en schuldtekorten. De ministers blijven naar eigen zeggen zweren bij de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Het activeren van de algemene ontsnappingsclausule moet de Commissie en de Raad de kans bieden "de noodzakelijke beleidscoördinatie" te organiseren om de economische gevolgen van de pandemie aan te pakken, "en buiten het budgettaire kader te treden dat normaal gezien van toepassing is". De Commissie argumenteerde vrijdag dat de clausule slechts tijdelijk, maar wel zo lang als nodig geactiveerd kan worden. In de verklaring van de ministers van Financiën is van een tijdskader geen sprake. (Belga)

De ministers gaan daarmee in op het voorstel van de Europese Commissie, die de clausule vorige vrijdag op tafel legde. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Economische en Monetaire Unie dat de lidstaten beslissen dat ze zich niet langer hoeven te houden aan de afgesproken maximale begrotings- en schuldtekorten. De ministers blijven naar eigen zeggen zweren bij de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Het activeren van de algemene ontsnappingsclausule moet de Commissie en de Raad de kans bieden "de noodzakelijke beleidscoördinatie" te organiseren om de economische gevolgen van de pandemie aan te pakken, "en buiten het budgettaire kader te treden dat normaal gezien van toepassing is". De Commissie argumenteerde vrijdag dat de clausule slechts tijdelijk, maar wel zo lang als nodig geactiveerd kan worden. In de verklaring van de ministers van Financiën is van een tijdskader geen sprake. (Belga)