Maandag herhaalde Cameron in een toespraak in Londen voorstander te zijn van een nieuwe wijziging aan de Europese verdragen. Niet om voor meer integratie te zorgen, maar om bevoegdheden opnieuw over te hevelen van het Europese naar het nationale niveau. Cameron werkte de staats- en regeringsleiders de voorbije weken ook al op de zenuwen met zijn pleidooi om de 10 EU-landen die niet met de euro betalen nauw te betrekken bij de discussies binnen de eurozone. Zonder de Britse premier bij naam te noemen, zei Van Rompuy dat "de euro een integraal deel is van de EU, ze is geen afwijking". Meer zelfs, "de landen die niet in de eurozone zitten, vormen de afwijking". Het verdrag van Lissabon schrijft namelijk voor dat alle EU-landen die aan de toetredingsvoorwaarden van de eurozone voldoen, effectief lid moeten worden. Het Verenigd Koninkrijk bekwam echter een uitzondering. Barroso zei net als Cameron geen scheiding te willen tussen de landen binnen en buiten de eurozone, maar wel om andere redenen dan de Britse premier. "De euro is het centrale deel van de EU. Het is niet iets apart, het is geen opt-out." Na de beelden van Camerons speech nog eens te hebben bekeken, vroeg fractieleider Daul van de christendemocratische EVP zich naar eigen zeggen af "of het VK nog wel lid is van de EU?". (JDE)

Maandag herhaalde Cameron in een toespraak in Londen voorstander te zijn van een nieuwe wijziging aan de Europese verdragen. Niet om voor meer integratie te zorgen, maar om bevoegdheden opnieuw over te hevelen van het Europese naar het nationale niveau. Cameron werkte de staats- en regeringsleiders de voorbije weken ook al op de zenuwen met zijn pleidooi om de 10 EU-landen die niet met de euro betalen nauw te betrekken bij de discussies binnen de eurozone. Zonder de Britse premier bij naam te noemen, zei Van Rompuy dat "de euro een integraal deel is van de EU, ze is geen afwijking". Meer zelfs, "de landen die niet in de eurozone zitten, vormen de afwijking". Het verdrag van Lissabon schrijft namelijk voor dat alle EU-landen die aan de toetredingsvoorwaarden van de eurozone voldoen, effectief lid moeten worden. Het Verenigd Koninkrijk bekwam echter een uitzondering. Barroso zei net als Cameron geen scheiding te willen tussen de landen binnen en buiten de eurozone, maar wel om andere redenen dan de Britse premier. "De euro is het centrale deel van de EU. Het is niet iets apart, het is geen opt-out." Na de beelden van Camerons speech nog eens te hebben bekeken, vroeg fractieleider Daul van de christendemocratische EVP zich naar eigen zeggen af "of het VK nog wel lid is van de EU?". (JDE)