Over de vraag naar een meer concurrentiële Europese Unie en een betere bescherming van de soevereiniteit van de lidstaten, bestaat maar weinig discussie meer. Anders is het voor de vraag van de Britten om niet meegesleurd te worden in de verdere integratie van de eurozone en het beperken van bepaalde sociale voordelen voor EU-migranten. Wat de eurozone betreft, willen verschillende landen niet dat de Britten de kans krijgen om wetgeving aan te nemen die hun banken anders (lees: voordeliger) behandelt dan de banken in lidstaten die wél deel uitmaken van de eurozone en de bankenunie. Onder meer voor Frankrijk is dit een breekpunt. Maar net als Parijs wil ook de Belgische regering niet dat de Britten over een vetorecht beschikken als ze het niet eens zijn met meer integratie in de eurolanden. Zoals bekend wil Cameron vier jaar uitstel voor het toekennen van huursubsidies, kindergeld en andere sociale voordelen voor werknemers die uit andere EU-lidstaten afkomstig zijn. Tusk zwakte de eisen van Cameron af, maar hoe lang het uitstel mag gelden en onder welke omstandigheden aan de 'noodrem' kan getrokken worden om het te activeren, moet nog worden uitgeklaard. De vier Visegradlanden Polen, Slovakije, Hongarije en Tsjechië stellen zich alvast zeer kritisch op. Het zijn namelijk hun onderdanen die door Cameron worden geviseerd. (Belga)

Over de vraag naar een meer concurrentiële Europese Unie en een betere bescherming van de soevereiniteit van de lidstaten, bestaat maar weinig discussie meer. Anders is het voor de vraag van de Britten om niet meegesleurd te worden in de verdere integratie van de eurozone en het beperken van bepaalde sociale voordelen voor EU-migranten. Wat de eurozone betreft, willen verschillende landen niet dat de Britten de kans krijgen om wetgeving aan te nemen die hun banken anders (lees: voordeliger) behandelt dan de banken in lidstaten die wél deel uitmaken van de eurozone en de bankenunie. Onder meer voor Frankrijk is dit een breekpunt. Maar net als Parijs wil ook de Belgische regering niet dat de Britten over een vetorecht beschikken als ze het niet eens zijn met meer integratie in de eurolanden. Zoals bekend wil Cameron vier jaar uitstel voor het toekennen van huursubsidies, kindergeld en andere sociale voordelen voor werknemers die uit andere EU-lidstaten afkomstig zijn. Tusk zwakte de eisen van Cameron af, maar hoe lang het uitstel mag gelden en onder welke omstandigheden aan de 'noodrem' kan getrokken worden om het te activeren, moet nog worden uitgeklaard. De vier Visegradlanden Polen, Slovakije, Hongarije en Tsjechië stellen zich alvast zeer kritisch op. Het zijn namelijk hun onderdanen die door Cameron worden geviseerd. (Belga)