De EU-lidstaten onderhandelden twee dagen om tot een akkoord te komen over een hervorming die de lijnen zal uitzetten van de Europese landbouw in de komende jaren, in een context van budgetmatiging. Voor het eerst moeten de regeringen nu nog gesprekken aanknopen met het Europees parlement. Dat is sinds het Verdrag van Lissabon medewetgever geworden inzake landbouw. De Belgische minister van Landbouw, Sabine Laruelle, liet na de onderhandelingen weten verheugd te zijn dat het mandaat voorziet in "veel meer flexibiliteit", zowel wat betreft de rechtstreekse steun als de ecologische criteria. De ministers waren verdeeld over de suikersector. Ze zijn overeengekomen de quotaregeling te verlengen tot 2017. Eerst was gepland ze te laten verdwijnen in 2015. België pleitte voor een verlenging tot in 2020. Het akkoord maskeert grote onderlinge verschillen. Zo hebben tien landen, waaronder België, publiekelijk gepleit voor een verband tussen de hoogte van de steun en de productiekosten. Ze hopen later op de onderhandelingen te kunnen doorwegen. Tegen juni zou er een akkoord moeten zijn met het Europese parlement. (WAE)

De EU-lidstaten onderhandelden twee dagen om tot een akkoord te komen over een hervorming die de lijnen zal uitzetten van de Europese landbouw in de komende jaren, in een context van budgetmatiging. Voor het eerst moeten de regeringen nu nog gesprekken aanknopen met het Europees parlement. Dat is sinds het Verdrag van Lissabon medewetgever geworden inzake landbouw. De Belgische minister van Landbouw, Sabine Laruelle, liet na de onderhandelingen weten verheugd te zijn dat het mandaat voorziet in "veel meer flexibiliteit", zowel wat betreft de rechtstreekse steun als de ecologische criteria. De ministers waren verdeeld over de suikersector. Ze zijn overeengekomen de quotaregeling te verlengen tot 2017. Eerst was gepland ze te laten verdwijnen in 2015. België pleitte voor een verlenging tot in 2020. Het akkoord maskeert grote onderlinge verschillen. Zo hebben tien landen, waaronder België, publiekelijk gepleit voor een verband tussen de hoogte van de steun en de productiekosten. Ze hopen later op de onderhandelingen te kunnen doorwegen. Tegen juni zou er een akkoord moeten zijn met het Europese parlement. (WAE)