"De tegenstelling tussen industrieel beleid en klimaat is een valse tegenstelling. Het is net een opportuniteit om de transitie naar een duurzame economie te maken", zo trapte Petra De Sutter het debat op gang met een pleidooi voor een versoepeling van de Europese begrotingsnormen voor klimaatmaatregelen met terugverdieneffecten. Net als De Sutter vonden ook sprekers als Olivier Chastel (MR) en Jan Cornillie (sp.a) dat Europa de komende jaren fors moet investeren in klimaatprojecten die een nieuwe economische dynamiek in de hand kunnen werken. Johan Van Overtveldt (N-VA) pleitte daarentegen voor een Europees kader dat innovatie stimuleert en "geen geld kost". "Ik hoed mij voor het gooien met miljarden. Creeër de juiste omgeving voor innovatie en ondernemersactiviteit. Het is voor een groot stuk van daar dat de oplossing voor de klimaatproblemen zal moeten komen." Voor een monetaire financiering, zoals Philippe Lamberts (Ecolo) suggereerde, liep de oud-minister van Financiën helemaal niet warm. "We gaan toch geen monetaire chaos creëren. De Europese Centrale Bank moet waken over de prijsstabiliteit. Het is aan de politiek om klimaatbeleid te voeren." Cornillie wees dan weer op het belang van het concurrentiebeleid om de transitie naar een duurzame economie zo goedkoop mogelijk te maken. "We moeten de treinen goedkoper maken. Als de Europese Commissie de fusie tussen Alstom en Siemens had goedgekeurd, dan zouden de treinen duurder geworden zijn", merkte hij tevreden op. Cornillie wees ook op het belang van betere Europese energieverbindingen. "Hernieuwbare energie is veel goedkoper te produceren in Denemarken. We hebben meer netwerk nodig om die naar hier te trekken. We moeten ophouden om onze eigen Franse spelers op een piëdestal te plaatsen". Het belang van een verdere uitbouw van een eengemaakte energiemarkt kon ook bij Kris Peeters (CD&V) op instemming rekenen. "Onze bedrijven betalen hun elektriciteit een derde duurder dan hun concurrenten in de buurlanden. Wij hebben er echt alle belang bij om de verdieping van de eenheidsmarkt verder te zetten". Dat geldt volgens Hilde Vautmans (Open Vld) ook voor andere sectoren. "We hebben een heel goede interne markt voor chocolade en champagne, maar niet in strategische sectoren als energie en de digitale agenda. Als iemand uit Limburg een app wil lanceren, moet hij toestemming vragen in 27 lidstaten." (Belga)

"De tegenstelling tussen industrieel beleid en klimaat is een valse tegenstelling. Het is net een opportuniteit om de transitie naar een duurzame economie te maken", zo trapte Petra De Sutter het debat op gang met een pleidooi voor een versoepeling van de Europese begrotingsnormen voor klimaatmaatregelen met terugverdieneffecten. Net als De Sutter vonden ook sprekers als Olivier Chastel (MR) en Jan Cornillie (sp.a) dat Europa de komende jaren fors moet investeren in klimaatprojecten die een nieuwe economische dynamiek in de hand kunnen werken. Johan Van Overtveldt (N-VA) pleitte daarentegen voor een Europees kader dat innovatie stimuleert en "geen geld kost". "Ik hoed mij voor het gooien met miljarden. Creeër de juiste omgeving voor innovatie en ondernemersactiviteit. Het is voor een groot stuk van daar dat de oplossing voor de klimaatproblemen zal moeten komen." Voor een monetaire financiering, zoals Philippe Lamberts (Ecolo) suggereerde, liep de oud-minister van Financiën helemaal niet warm. "We gaan toch geen monetaire chaos creëren. De Europese Centrale Bank moet waken over de prijsstabiliteit. Het is aan de politiek om klimaatbeleid te voeren." Cornillie wees dan weer op het belang van het concurrentiebeleid om de transitie naar een duurzame economie zo goedkoop mogelijk te maken. "We moeten de treinen goedkoper maken. Als de Europese Commissie de fusie tussen Alstom en Siemens had goedgekeurd, dan zouden de treinen duurder geworden zijn", merkte hij tevreden op. Cornillie wees ook op het belang van betere Europese energieverbindingen. "Hernieuwbare energie is veel goedkoper te produceren in Denemarken. We hebben meer netwerk nodig om die naar hier te trekken. We moeten ophouden om onze eigen Franse spelers op een piëdestal te plaatsen". Het belang van een verdere uitbouw van een eengemaakte energiemarkt kon ook bij Kris Peeters (CD&V) op instemming rekenen. "Onze bedrijven betalen hun elektriciteit een derde duurder dan hun concurrenten in de buurlanden. Wij hebben er echt alle belang bij om de verdieping van de eenheidsmarkt verder te zetten". Dat geldt volgens Hilde Vautmans (Open Vld) ook voor andere sectoren. "We hebben een heel goede interne markt voor chocolade en champagne, maar niet in strategische sectoren als energie en de digitale agenda. Als iemand uit Limburg een app wil lanceren, moet hij toestemming vragen in 27 lidstaten." (Belga)