De drie landen - gekozen uit zes vrijwillige lidstaten - werden geselecteerd op basis van de uiteenlopende omstandigheden aan elk van hun grenzen. Denk aan klimaat- of geografische eigenschappen, maar bijvoorbeeld ook de specifieke situatie in havens en luchthavens. Doel is na te gaan welke reactiecapaciteit de betrokken lidstaten hebben in geval van eventuele dreigingen of druk aan de buitengrenzen van de EU. Blijkt die onvoldoende, dan zal de Europese Grens- en Kustwacht kunnen eisen dat de landen bijkomende maatregelen treffen. "Het idee is niet om lidstaten met de vinger te wijzen, maar wel om hen te helpen", verzekerde Leggeri. Op termijn zullen alle lidstaten jaarlijks zo'n analyse moeten ondergaan. Voor de Europese Grens- en Kustwacht is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van waar de lidstaten toe in staat zijn. In noodsituaties waarbij de werking van de Schengenzone in gevaar komt en er niet tijdig wordt opgetreden, zal het agentschap zelf maatregelen kunnen treffen op het terrein. Desnoods zelfs indien de lidstaat in kwestie daar niet om vraagt. (Belga)

De drie landen - gekozen uit zes vrijwillige lidstaten - werden geselecteerd op basis van de uiteenlopende omstandigheden aan elk van hun grenzen. Denk aan klimaat- of geografische eigenschappen, maar bijvoorbeeld ook de specifieke situatie in havens en luchthavens. Doel is na te gaan welke reactiecapaciteit de betrokken lidstaten hebben in geval van eventuele dreigingen of druk aan de buitengrenzen van de EU. Blijkt die onvoldoende, dan zal de Europese Grens- en Kustwacht kunnen eisen dat de landen bijkomende maatregelen treffen. "Het idee is niet om lidstaten met de vinger te wijzen, maar wel om hen te helpen", verzekerde Leggeri. Op termijn zullen alle lidstaten jaarlijks zo'n analyse moeten ondergaan. Voor de Europese Grens- en Kustwacht is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van waar de lidstaten toe in staat zijn. In noodsituaties waarbij de werking van de Schengenzone in gevaar komt en er niet tijdig wordt opgetreden, zal het agentschap zelf maatregelen kunnen treffen op het terrein. Desnoods zelfs indien de lidstaat in kwestie daar niet om vraagt. (Belga)