Met de pretoetredingssteun die de Europese Unie voor Turkije uittrekt, is wettelijk niets mis. De Rekenkamer achterhaalde echter dat met de bestede middelen "nauwelijks" ingespeeld wordt op een aantal fundamentele behoeften. "Dit betreft de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak, de strijd tegen corruptie op hoog niveau en georganiseerde misdaad, persvrijheid, het voorkomen van belangenconflicten en het versterken van externe controles en het maatschappelijk middenveld." Turkije is officieel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie sinds 1999. Met pretoetredingssteun wil de EU, en met name de Commissie, Turkije helpen om zich aan te passen aan het EU-recht. Tussen 2007 en 2013 ontving Turkije 4,6 miljard euro, tussen 2014 en 2020 wordt 4,5 miljard uitgetrokken. Geen enkel ander land buiten de EU krijgt zoveel Europese steun. Volgens de controleurs van de Rekenkamer kunnen hervormingen een impuls krijgen wanneer er voorwaarden worden verbonden aan de financiering, maar maakt de Commissie weinig gebruik van die mogelijkheid. Bettina Jakobsen, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag, raadt de Commissie dan ook aan om de financiering voor Turkije voortaan "doelgerichter aan te wenden op gebieden waarop hervormingen die noodzakelijk zijn voor geloofwaardige vooruitgang op weg naar EU-toetreding, al veel te lang op zich laten wachten". De toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU lopen al jaren bijzonder stroef. Sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016 lijken de Turken zich steeds verder van Europa af te wenden. De noodtoestand en tal van willekeurige ontslagen en arrestaties lijken het lidmaatschap zelfs te ondermijnen, zegt Jakobsen. (Belga)

Met de pretoetredingssteun die de Europese Unie voor Turkije uittrekt, is wettelijk niets mis. De Rekenkamer achterhaalde echter dat met de bestede middelen "nauwelijks" ingespeeld wordt op een aantal fundamentele behoeften. "Dit betreft de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak, de strijd tegen corruptie op hoog niveau en georganiseerde misdaad, persvrijheid, het voorkomen van belangenconflicten en het versterken van externe controles en het maatschappelijk middenveld." Turkije is officieel kandidaat-lidstaat van de Europese Unie sinds 1999. Met pretoetredingssteun wil de EU, en met name de Commissie, Turkije helpen om zich aan te passen aan het EU-recht. Tussen 2007 en 2013 ontving Turkije 4,6 miljard euro, tussen 2014 en 2020 wordt 4,5 miljard uitgetrokken. Geen enkel ander land buiten de EU krijgt zoveel Europese steun. Volgens de controleurs van de Rekenkamer kunnen hervormingen een impuls krijgen wanneer er voorwaarden worden verbonden aan de financiering, maar maakt de Commissie weinig gebruik van die mogelijkheid. Bettina Jakobsen, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag, raadt de Commissie dan ook aan om de financiering voor Turkije voortaan "doelgerichter aan te wenden op gebieden waarop hervormingen die noodzakelijk zijn voor geloofwaardige vooruitgang op weg naar EU-toetreding, al veel te lang op zich laten wachten". De toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU lopen al jaren bijzonder stroef. Sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016 lijken de Turken zich steeds verder van Europa af te wenden. De noodtoestand en tal van willekeurige ontslagen en arrestaties lijken het lidmaatschap zelfs te ondermijnen, zegt Jakobsen. (Belga)