"Grensoverschrijdende crisissen vergen een grensoverschrijdende aanpak", zegt Raeymaekers. "De COVID-19 pandemie maakte dit erg duidelijk. De verschillende landen stellen vast dat er meer communicatie en coördinatie noodzakelijk is voor een efficiënte crisisaanpak. Dit gaat niet alleen over afstemming van te nemen maatregelen, maar ook om het gezamenlijk bekijken van bijvoorbeeld de situaties in de grensstreken." Vooral voor ons land is het volgens Raeymaekers, door de centrale ligging en de grote internationale aanwezigheid op het grondgebied, belangrijk om actief het netwerk uit te bouwen en te verdiepen. Op termijn is het de bedoeling dat het netwerk geïntegreerd kan worden in de EU-structuur, rekening houdend met de operationele noden van elk land. Het netwerk bestaat uit verantwoordelijken van de nationale crisiscentra van 24 landen. (Belga)

"Grensoverschrijdende crisissen vergen een grensoverschrijdende aanpak", zegt Raeymaekers. "De COVID-19 pandemie maakte dit erg duidelijk. De verschillende landen stellen vast dat er meer communicatie en coördinatie noodzakelijk is voor een efficiënte crisisaanpak. Dit gaat niet alleen over afstemming van te nemen maatregelen, maar ook om het gezamenlijk bekijken van bijvoorbeeld de situaties in de grensstreken." Vooral voor ons land is het volgens Raeymaekers, door de centrale ligging en de grote internationale aanwezigheid op het grondgebied, belangrijk om actief het netwerk uit te bouwen en te verdiepen. Op termijn is het de bedoeling dat het netwerk geïntegreerd kan worden in de EU-structuur, rekening houdend met de operationele noden van elk land. Het netwerk bestaat uit verantwoordelijken van de nationale crisiscentra van 24 landen. (Belga)