'Regio's zoals Vlaanderen, Wallonië en Catalonië hebben een eigenheid, maar willen ook specifieke dossiers rechtstreeks kunnen aankaarten bij de Europese overheden', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Daarom onderteken ik met veel overtuiging deze brief.'
...

'Regio's zoals Vlaanderen, Wallonië en Catalonië hebben een eigenheid, maar willen ook specifieke dossiers rechtstreeks kunnen aankaarten bij de Europese overheden', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Daarom onderteken ik met veel overtuiging deze brief.'De brief in kwestie kaart een gevoelig dossier aan op Europees niveau. De Europese Unie zit op dit moment in een netelige situatie. Polen en Hongarije blokkeren de Europese meerjarenbegroting en het Next Generation EU-pakket. Honderden miljarden euro's staan geparkeerd. Geraakt de impasse alsnog opgelost, dan kan het geld van dat laatste pakket - goed voor 750 miljard euro aan subsidies en leningen - vanaf volgende zomer beginnen vloeien. Ook ons land kan op geld rekenen. Het gaat om 5,13 miljard euro. Staatssecretaris voor de Relance Thomas Dermine (PS) werkt aan een raamwerk over de intra-Belgische verdeling van die middelen. Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de gewesten, gemeenschappen en federale overheid. Na een compromis kunnen de regio's plannen indienen bij de Europese Commissie. Als die akkoord gaat en andere lidstaten maken geen bezwaar, dan kan het geld aan het rollen. Dat proces vereist doorgaans doorgedreven dialoog met de Europese Commissie. Maar die laatste staat formeel enkel met de federale overheid in contact. Dat maakt het voor de gewesten en gemeenschappen niet evident om juiste informatie in te winnen. Daarom hebben de Vlaamse en de Waalse regering samen met 22 andere regio's de Europese Unie aangeschreven. Ze vragen Brussel gevraagd om naast het formele traject ook informele contacten met hen te onderhouden en zo een vlotte en efficiënte samenwerking mogelijk te maken. 'Regionale maatregelen zijn van cruciaal belang om een one size fits all-aanpak in de lidstaten te vermijden en om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Wij streven ernaar om actief te worden betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de nationale de plannen die daaronder zijn aangenomen. We roepen de politieke leiders van de Europese instellingen op om de hand direct naar de regio's te rijken', staat te lezen in de open brief die ook door regeringen van onder meer Beieren, Baskenland en Emiliana-Romagna en Tirol werd ondertekend.De brief komt tegen de achtergrond van de ambitie van de federale regering om het samenwerkingsakkoord uit 1994 te actualiseren. Die overeenkomst regelt de manier waarop België na intern overleg uiteindelijk tot een gemeenschappelijk standpunt in de Europese Unie komt. Jambon benadrukt dat het initiatief niet de bedoeling heeft om de lidstaten als formeel aanspreekpunt op de schop de gooien. Wel ziet hij de rol van de regio's in de Europese constructie liefst groeien.