Het pact moet een heus "ecosysteem inzake terugkeer" in het leven roepen, zegt bevoegd commissaris Margaritis Schinas dinsdag. "Terugkeer is een stuk doeltreffender wanneer hij op vrijwillige basis plaatsvindt en gepaard gaat met echte re-integratiemogelijkheden." Uit cijfers blijkt dat slechts een derde van de mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de EU naar hun land van herkomst terugkeren. Van die groep doet minder dan 30% dat vrijwillig. Nochtans is vrijwillige terugkeer altijd de beste optie, zegt commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. "De individuele persoon komt op de eerste plaats, het is doeltreffender en de kosten zijn minder groot." Met haar strategie wil de Commissie een meer uniforme en gecoördineerde aanpak tussen de EU-lidstaten tot stand brengen. Ze zet onder meer op snellere procedures op het vlak van asiel en terugkeer in en biedt extra ondersteuning door het grensagentschap Frontex aan, ook wat betreft re-integratie. Er komt een terugkeercoördinator en een pan-Europees netwerk dat de lidstaten technische ondersteuning biedt. Met de landen van herkomst wordt een betere samenwerking nagestreefd en ook voor de vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten die in andere landen gestrand zijn zal de EU bijstand verlenen, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwe partnerschappen. Wat de Commissie voorstelt, is geen nieuwe wetgeving. Wel maakt ze zich sterk dat meer coördinatie tussen de lidstaten het makkelijker zal maken de nieuwe terugkeerprocedures en het nieuwe solidariteitsmechanisme uit te voeren. Dat laatste bestaat erin dat lidstaten die met een acute migratiedruk kampen door andere landen geholpen worden om mensen die geen verblijfsrecht hebben te doen terugkeren. Net die beoogde balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit maakt de onderhandelingen over het migratie- en asielpact een harde noot om te kraken. (Belga)

Het pact moet een heus "ecosysteem inzake terugkeer" in het leven roepen, zegt bevoegd commissaris Margaritis Schinas dinsdag. "Terugkeer is een stuk doeltreffender wanneer hij op vrijwillige basis plaatsvindt en gepaard gaat met echte re-integratiemogelijkheden." Uit cijfers blijkt dat slechts een derde van de mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de EU naar hun land van herkomst terugkeren. Van die groep doet minder dan 30% dat vrijwillig. Nochtans is vrijwillige terugkeer altijd de beste optie, zegt commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. "De individuele persoon komt op de eerste plaats, het is doeltreffender en de kosten zijn minder groot." Met haar strategie wil de Commissie een meer uniforme en gecoördineerde aanpak tussen de EU-lidstaten tot stand brengen. Ze zet onder meer op snellere procedures op het vlak van asiel en terugkeer in en biedt extra ondersteuning door het grensagentschap Frontex aan, ook wat betreft re-integratie. Er komt een terugkeercoördinator en een pan-Europees netwerk dat de lidstaten technische ondersteuning biedt. Met de landen van herkomst wordt een betere samenwerking nagestreefd en ook voor de vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten die in andere landen gestrand zijn zal de EU bijstand verlenen, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwe partnerschappen. Wat de Commissie voorstelt, is geen nieuwe wetgeving. Wel maakt ze zich sterk dat meer coördinatie tussen de lidstaten het makkelijker zal maken de nieuwe terugkeerprocedures en het nieuwe solidariteitsmechanisme uit te voeren. Dat laatste bestaat erin dat lidstaten die met een acute migratiedruk kampen door andere landen geholpen worden om mensen die geen verblijfsrecht hebben te doen terugkeren. Net die beoogde balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit maakt de onderhandelingen over het migratie- en asielpact een harde noot om te kraken. (Belga)