De verzekeringssector heeft de coronacrisis goed doorstaan. Met een gemiddelde solvabiliteitsratio van 235 procent zit ze nog steeds ver boven het wettelijke minimum van 100 procent. Een aanscherping is dus niet nodig, argumenteert de Commissie. Integendeel, via aanpassingen aan de kapitaalsvereisten en risicomarges kan op korte termijn zelfs tot 90 miljard euro vrijgemaakt worden, op langere termijn kan daar nog eens 30 miljard euro bijkomen. "Het idee bestaat erin om kapitaal bij verzekeraars vrij te maken en hen de mogelijkheid te bieden als private investeerder bij te dragen aan het herstel", legde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis uit bij de presentatie van de herziening van de Europese verzekeringsregels. De Commissie maakt zich sterk dat Europa hoogwaardige financiële normen blijft behouden en consumenten niet minder goed beschermd worden. "Dit is geen cadeau aan de industrie", verzekerde eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. De Commissie wijst er onder meer op dat met bepaalde risico's meer rekening zal gehouden worden bij de berekening van de financiële draagkracht van verzekeraars. Dat kan gaan om klimaatgerelateerde risico's, maar bijvoorbeeld ook aanhoudend lage interestvoeten. Die kunnen op langere termijn tot strengere kapitaalsvereisten leiden, die garanderen dat engagementen op lange termijn zoals levensverzekeringen worden nagekomen. Daarnaast bevat de herziening van de regels, vervat in de zogenaamde Solvency II-richtlijn die ruim vijf jaar geleden in werking trad, aanpassingen die er onder meer voor moeten zorgen dat consumenten beter geïnformeerd worden over de financiële situatie van hun verzekeraar, en beter beschermd worden wanneer ze verzekeringsproducten aankopen in andere lidstaten. Tenslotte presenteerde de Commissie ook een richtlijn die een procedure in het leven roept voor een gecontroleerde afwikkeling van verzekeraars in financiële moeilijkheden. De ministers van Financiën van de 27 lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nu over de voorstellen buigen. (Belga)

De verzekeringssector heeft de coronacrisis goed doorstaan. Met een gemiddelde solvabiliteitsratio van 235 procent zit ze nog steeds ver boven het wettelijke minimum van 100 procent. Een aanscherping is dus niet nodig, argumenteert de Commissie. Integendeel, via aanpassingen aan de kapitaalsvereisten en risicomarges kan op korte termijn zelfs tot 90 miljard euro vrijgemaakt worden, op langere termijn kan daar nog eens 30 miljard euro bijkomen. "Het idee bestaat erin om kapitaal bij verzekeraars vrij te maken en hen de mogelijkheid te bieden als private investeerder bij te dragen aan het herstel", legde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis uit bij de presentatie van de herziening van de Europese verzekeringsregels. De Commissie maakt zich sterk dat Europa hoogwaardige financiële normen blijft behouden en consumenten niet minder goed beschermd worden. "Dit is geen cadeau aan de industrie", verzekerde eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. De Commissie wijst er onder meer op dat met bepaalde risico's meer rekening zal gehouden worden bij de berekening van de financiële draagkracht van verzekeraars. Dat kan gaan om klimaatgerelateerde risico's, maar bijvoorbeeld ook aanhoudend lage interestvoeten. Die kunnen op langere termijn tot strengere kapitaalsvereisten leiden, die garanderen dat engagementen op lange termijn zoals levensverzekeringen worden nagekomen. Daarnaast bevat de herziening van de regels, vervat in de zogenaamde Solvency II-richtlijn die ruim vijf jaar geleden in werking trad, aanpassingen die er onder meer voor moeten zorgen dat consumenten beter geïnformeerd worden over de financiële situatie van hun verzekeraar, en beter beschermd worden wanneer ze verzekeringsproducten aankopen in andere lidstaten. Tenslotte presenteerde de Commissie ook een richtlijn die een procedure in het leven roept voor een gecontroleerde afwikkeling van verzekeraars in financiële moeilijkheden. De ministers van Financiën van de 27 lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nu over de voorstellen buigen. (Belga)