De eurocommissarissen buigen zich woensdag over een hele rist voorstellen die het Europese transport groener moeten maken. Het pakket moet de Europese Unie helpen om haar beloftes in het kader van het klimaatakkoord van Parijs waar te maken. De vervoerssector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de Europese uitstoot. Eén van de blikvangers is de inperking van de CO2-uitstoot van personenwagens. Momenteel wordt van de autobouwers gevraagd dat ze de gemiddelde uitstoot van hun vloot tegen 2021 inperken tot 95 gram per kilometer. De Commissie zou de uitstoot tegen 2030 met een verdere 25 tot 35 procent willen terugdringen, maar het precieze percentage vormt nog onderwerp van discussie onder de eurocommissarissen. Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) vindt die vork sowieso te laag. "Wij vragen een reductie van minimaal 40 procent (...) maar de auto-industrie lobbyt zelfs voor een beperking van slechts 20 procent. Dat is uiteraard totaal onaanvaardbaar. Bovendien zou ze ook niet gewonnen zijn voor een verplichte tussentijdse stap waarbij al in 2025 een daling met 10 tot 15 procent noodzakelijk wordt." De nieuwe voorstellen van de Commissie moeten de lidstaten helpen om hun nationale uitstootdoelstelling tegen 2030 te halen. Ze kregen immers allemaal een doelstelling voor de vermindering van de uitstoot in sectoren als het transport, de bouw, de landbouw en in kleinere industrieën. In vergelijking met 2005 moet België zo de uitstoot in die sectoren met 35 procent verminderen. Voor elektriciteitsproducenten en de meest vervuilende industrieën zijn er geen nationale doelstellingen. Zij draaien immers mee in het Europese uitstoothandelsysteem. Door de economische crisis en het overschot aan uitstootrechten op de markt is de prijs voor het uitstoten van CO2 ingezakt en worden deze bedrijven onvoldoende gestimuleerd om te investeren in propere technologie. Ook voor deze pijler van het Europese klimaatbeleid wordt het morgen een belangrijke dag. Na anderhalf jaar onderhandelen proberen vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten 's avonds een ultiem compromis uit te werken over een hervorming van het hele systeem. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen. (Belga)

De eurocommissarissen buigen zich woensdag over een hele rist voorstellen die het Europese transport groener moeten maken. Het pakket moet de Europese Unie helpen om haar beloftes in het kader van het klimaatakkoord van Parijs waar te maken. De vervoerssector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de Europese uitstoot. Eén van de blikvangers is de inperking van de CO2-uitstoot van personenwagens. Momenteel wordt van de autobouwers gevraagd dat ze de gemiddelde uitstoot van hun vloot tegen 2021 inperken tot 95 gram per kilometer. De Commissie zou de uitstoot tegen 2030 met een verdere 25 tot 35 procent willen terugdringen, maar het precieze percentage vormt nog onderwerp van discussie onder de eurocommissarissen. Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) vindt die vork sowieso te laag. "Wij vragen een reductie van minimaal 40 procent (...) maar de auto-industrie lobbyt zelfs voor een beperking van slechts 20 procent. Dat is uiteraard totaal onaanvaardbaar. Bovendien zou ze ook niet gewonnen zijn voor een verplichte tussentijdse stap waarbij al in 2025 een daling met 10 tot 15 procent noodzakelijk wordt." De nieuwe voorstellen van de Commissie moeten de lidstaten helpen om hun nationale uitstootdoelstelling tegen 2030 te halen. Ze kregen immers allemaal een doelstelling voor de vermindering van de uitstoot in sectoren als het transport, de bouw, de landbouw en in kleinere industrieën. In vergelijking met 2005 moet België zo de uitstoot in die sectoren met 35 procent verminderen. Voor elektriciteitsproducenten en de meest vervuilende industrieën zijn er geen nationale doelstellingen. Zij draaien immers mee in het Europese uitstoothandelsysteem. Door de economische crisis en het overschot aan uitstootrechten op de markt is de prijs voor het uitstoten van CO2 ingezakt en worden deze bedrijven onvoldoende gestimuleerd om te investeren in propere technologie. Ook voor deze pijler van het Europese klimaatbeleid wordt het morgen een belangrijke dag. Na anderhalf jaar onderhandelen proberen vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de lidstaten 's avonds een ultiem compromis uit te werken over een hervorming van het hele systeem. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen. (Belga)