Het solidariteitsfonds helpt lidstaten die geconfronteerd worden met een natuurramp, maar de Commissie stelt nu voor om het toepassingsgebied te verruimen en geld vrij te maken om de "mogelijk zware financiële lasten" voor lidstaten in een "no deal-scenario" op te vangen. Daarnaast wil ze het globaliseringsfonds inzetten voor werknemers en zelfstandigen die werkloos zouden worden als gevolg van zo'n harde brexit. Met deze twee ingrepen zou volgend jaar tot 780 miljoen euro extra vrijgemaakt kunnen worden. "Het is geen wondermiddel. We zullen in ieder geval niet alle kosten kunnen compenseren", erkende een Europese ambtenaar. Behalve de blootstelling van nationale economieën zal de Commissie ook rekening houden met de inspanningen die de lidstaten al geleverd hebben om zich voor te bereiden op een harde brexit. België behoort tot de lidstaten die het zwaarst getroffen zou worden door een Brits vertrek zonder akkoord over de boedelscheiding en bijbehorende overgangsperiode. Ons land komt dus zeker in aanmerking om steun uit deze fondsen aan te vragen. België wordt ook geciteerd als één van de landen die het meest voorbereid zijn op zo'n scenario, waarbij er meteen grenscontroles heringevoerd moeten worden. De eventuele financiële steun uit de twee fondsen komt ook bovenop de bestaande programma's en instrumenten waarmee het transport, de visserij en de landbouwsector ondersteund kunnen worden. Voor meer onmiddellijke steun, bijvoorbeeld aan kleinere bedrijven die veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, bieden de Europese staatssteunregels flexibele oplossingen voor nationale steunmaatregelen. De inzet van de Europese solidariteits- en globaliseringsfondsen moet nog groen licht krijgen van het Europees Parlement en de lidstaten. Ze vormen een aanvulling op het bestaande arsenaal aan maatregelen dat de Commissie in stelling heeft gebracht om het continent voor te bereiden op een harde brexit. "De weinige tijd die rest en de politieke situatie in het VK versterken het risico dat het VK zich (op 31 oktober) terugtrekt zonder akkoord", analyseert de Commissie. Ze lanceert een nieuwe oproep aan bedrijven om "zich voor te bereiden op alle mogelijke resultaten" en "niet uit te gaan van de hypothese dat het VK voor een derde keer om uitstel zal vragen". (Belga)

Het solidariteitsfonds helpt lidstaten die geconfronteerd worden met een natuurramp, maar de Commissie stelt nu voor om het toepassingsgebied te verruimen en geld vrij te maken om de "mogelijk zware financiële lasten" voor lidstaten in een "no deal-scenario" op te vangen. Daarnaast wil ze het globaliseringsfonds inzetten voor werknemers en zelfstandigen die werkloos zouden worden als gevolg van zo'n harde brexit. Met deze twee ingrepen zou volgend jaar tot 780 miljoen euro extra vrijgemaakt kunnen worden. "Het is geen wondermiddel. We zullen in ieder geval niet alle kosten kunnen compenseren", erkende een Europese ambtenaar. Behalve de blootstelling van nationale economieën zal de Commissie ook rekening houden met de inspanningen die de lidstaten al geleverd hebben om zich voor te bereiden op een harde brexit. België behoort tot de lidstaten die het zwaarst getroffen zou worden door een Brits vertrek zonder akkoord over de boedelscheiding en bijbehorende overgangsperiode. Ons land komt dus zeker in aanmerking om steun uit deze fondsen aan te vragen. België wordt ook geciteerd als één van de landen die het meest voorbereid zijn op zo'n scenario, waarbij er meteen grenscontroles heringevoerd moeten worden. De eventuele financiële steun uit de twee fondsen komt ook bovenop de bestaande programma's en instrumenten waarmee het transport, de visserij en de landbouwsector ondersteund kunnen worden. Voor meer onmiddellijke steun, bijvoorbeeld aan kleinere bedrijven die veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, bieden de Europese staatssteunregels flexibele oplossingen voor nationale steunmaatregelen. De inzet van de Europese solidariteits- en globaliseringsfondsen moet nog groen licht krijgen van het Europees Parlement en de lidstaten. Ze vormen een aanvulling op het bestaande arsenaal aan maatregelen dat de Commissie in stelling heeft gebracht om het continent voor te bereiden op een harde brexit. "De weinige tijd die rest en de politieke situatie in het VK versterken het risico dat het VK zich (op 31 oktober) terugtrekt zonder akkoord", analyseert de Commissie. Ze lanceert een nieuwe oproep aan bedrijven om "zich voor te bereiden op alle mogelijke resultaten" en "niet uit te gaan van de hypothese dat het VK voor een derde keer om uitstel zal vragen". (Belga)