Binnen de Schengenzone zijn nationale grenscontroles opgeheven. Tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis hebben België en zeven andere landen echter opnieuw tijdelijke grenscontroles ingevoerd. De vrees bestaat dat de crisis uiteindelijk tot de ondergang van één van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie zou leiden. Met het plan probeert de Commissie een moment te definiëren voor een terugkeer naar een normaal functionerende Schengenzone. "Tegen het einde van het jaar", zo stelde eurocommissaris Dimitris Avramopoulos vandaag. Daarvoor moeten een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo zou de Europese grens- en kustwacht tegen september operationeel moeten zijn om efficiënte controles aan de Europese buitengrenzen te garanderen. De Commissie wees vandaag nogmaals op het economische kostenplaatje van grenscontroles. Een volledige terugkeer naar nationale grenscontroles zou een onmiddellijke rechtstreekse kostprijs van 5 tot 18 miljard euro betekenen. Het vrachtvervoer zou duurder worden, grenscontroles zouden werknemers kostbare tijd kosten en het toerisme dreigt een flinke klap te krijgen. Tweeëntwintig van de 28 lidstaten van de Europese Unie behoren tot Schengen. Daarnaast zijn ook Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein lid van de ruimte zonder binnengrenzen. (Belga)

Binnen de Schengenzone zijn nationale grenscontroles opgeheven. Tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis hebben België en zeven andere landen echter opnieuw tijdelijke grenscontroles ingevoerd. De vrees bestaat dat de crisis uiteindelijk tot de ondergang van één van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie zou leiden. Met het plan probeert de Commissie een moment te definiëren voor een terugkeer naar een normaal functionerende Schengenzone. "Tegen het einde van het jaar", zo stelde eurocommissaris Dimitris Avramopoulos vandaag. Daarvoor moeten een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo zou de Europese grens- en kustwacht tegen september operationeel moeten zijn om efficiënte controles aan de Europese buitengrenzen te garanderen. De Commissie wees vandaag nogmaals op het economische kostenplaatje van grenscontroles. Een volledige terugkeer naar nationale grenscontroles zou een onmiddellijke rechtstreekse kostprijs van 5 tot 18 miljard euro betekenen. Het vrachtvervoer zou duurder worden, grenscontroles zouden werknemers kostbare tijd kosten en het toerisme dreigt een flinke klap te krijgen. Tweeëntwintig van de 28 lidstaten van de Europese Unie behoren tot Schengen. Daarnaast zijn ook Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein lid van de ruimte zonder binnengrenzen. (Belga)