De Commissie richt zeven aanbevelingen aan België. Ten eerste moet ons land op budgettair vlak zoals gepland het tekort dit jaar onder 3 procent houden en daarnaast ook maatregelen specificeren om ervoor te zorgen dat ook de volgende jaren de begrotingsdoelstelling wordt gehaald. Ook moet België maatregelen nemen "die de wettelijke pensioenleeftijd koppelen aan de toegenomen levensverwachting", dit om de houdbaarheid van de openbare financiën op de langere termijn te verbeteren. In de financiële sector moet België het kapitaal van de zwakste banken verhogen. Om de Belgische concurrentiepositie te verbeteren, pleit de Commissie voor hervormingen in het systeem van loononderhandelingen en de automatische indexering. Ook wordt een lans gebroken voor een "significante verschuiving van belastingen op arbeid naar minder groeiverstorende belastingen, zoals onder meer milieubelastingen". Ten zesde wenst de Commissie een versterking van de concurrentie in de detailhandel en netwerkindustrieën als energie en telecom. De aanbevelingen liggen in het verlengde van de adviezen die de Commissie vorig jaar aan het adres van België richtte en die volgens de Commissie slechts "gedeeltelijk" zijn uitgevoerd. Nieuw is wel een zevende aanbeveling met de vraag iets te doen aan de indijking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector. De Commissie publiceerde woensdag economische aanbevelingen voor alle lidstaten van de Europese Unie. De adviezen kaderen in het Europese semester, dat na het uitbreken van de crisis is ingevoerd om het economisch beleid van de lidstaten nauwer op elkaar af te stemmen. (RBR)

De Commissie richt zeven aanbevelingen aan België. Ten eerste moet ons land op budgettair vlak zoals gepland het tekort dit jaar onder 3 procent houden en daarnaast ook maatregelen specificeren om ervoor te zorgen dat ook de volgende jaren de begrotingsdoelstelling wordt gehaald. Ook moet België maatregelen nemen "die de wettelijke pensioenleeftijd koppelen aan de toegenomen levensverwachting", dit om de houdbaarheid van de openbare financiën op de langere termijn te verbeteren. In de financiële sector moet België het kapitaal van de zwakste banken verhogen. Om de Belgische concurrentiepositie te verbeteren, pleit de Commissie voor hervormingen in het systeem van loononderhandelingen en de automatische indexering. Ook wordt een lans gebroken voor een "significante verschuiving van belastingen op arbeid naar minder groeiverstorende belastingen, zoals onder meer milieubelastingen". Ten zesde wenst de Commissie een versterking van de concurrentie in de detailhandel en netwerkindustrieën als energie en telecom. De aanbevelingen liggen in het verlengde van de adviezen die de Commissie vorig jaar aan het adres van België richtte en die volgens de Commissie slechts "gedeeltelijk" zijn uitgevoerd. Nieuw is wel een zevende aanbeveling met de vraag iets te doen aan de indijking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector. De Commissie publiceerde woensdag economische aanbevelingen voor alle lidstaten van de Europese Unie. De adviezen kaderen in het Europese semester, dat na het uitbreken van de crisis is ingevoerd om het economisch beleid van de lidstaten nauwer op elkaar af te stemmen. (RBR)