Handelaars die goederen in de Europese Unie willen importeren, krijgen aan de grens te maken met uiteenlopende verplichtingen. Er is niet enkel de eigenlijke douane-aangifte, maar er moet bijvoorbeeld ook nagegaan worden of de producten veilig zijn, of stroken met Europese milieu- en gezondheidsnormen. Daarbij moeten handelaars informatie aanleveren aan verschillende autoriteiten. De Commissie stelt nu voor dat elke lidstaat voor al die formaliteiten één nationaal digitaal loket gaat inrichten dat toegankelijk is voor alle betrokken overheidsdiensten. Die moeten dan ook Europees met elkaar verbonden worden, zodat handelaars slechts één keer alle nodige gegevens moeten aanleveren. Volgens de Commissie zal het systeem de handelaars veel tijd en papierwerk besparen, en biedt het autoriteiten meer mogelijkheden om risico's te beperken en fraude op te sporen. De Commissie erkent wel dat het plan veel tijd en investeringen vergt. Ze hoopt dat het systeem in het bestek van een decennium kan uitgerold worden, en voorziet daarvoor ook financiële steun voor de lidstaten. Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni roept de lidstaten op om samen de schouders te zetten onder het digitaliseringsproject. "Dit is de eerste stap naar een volledig papierloze en geïntegreerde douaneomgeving, en naar een betere samenwerking tussen alle autoriteiten aan onze buitengrenzen", verklaarde hij. De Europese Unie is de grootste handelsruimte ter wereld, goed voor ongeveer 15 procent van de wereldhandel. Jaarlijks wordt er zo'n 3,5 biljoen euro aan goederenwaarde verhandeld, en ongeveer 343 miljoen douane-aanvragen verwerkt. (Belga)

Handelaars die goederen in de Europese Unie willen importeren, krijgen aan de grens te maken met uiteenlopende verplichtingen. Er is niet enkel de eigenlijke douane-aangifte, maar er moet bijvoorbeeld ook nagegaan worden of de producten veilig zijn, of stroken met Europese milieu- en gezondheidsnormen. Daarbij moeten handelaars informatie aanleveren aan verschillende autoriteiten. De Commissie stelt nu voor dat elke lidstaat voor al die formaliteiten één nationaal digitaal loket gaat inrichten dat toegankelijk is voor alle betrokken overheidsdiensten. Die moeten dan ook Europees met elkaar verbonden worden, zodat handelaars slechts één keer alle nodige gegevens moeten aanleveren. Volgens de Commissie zal het systeem de handelaars veel tijd en papierwerk besparen, en biedt het autoriteiten meer mogelijkheden om risico's te beperken en fraude op te sporen. De Commissie erkent wel dat het plan veel tijd en investeringen vergt. Ze hoopt dat het systeem in het bestek van een decennium kan uitgerold worden, en voorziet daarvoor ook financiële steun voor de lidstaten. Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni roept de lidstaten op om samen de schouders te zetten onder het digitaliseringsproject. "Dit is de eerste stap naar een volledig papierloze en geïntegreerde douaneomgeving, en naar een betere samenwerking tussen alle autoriteiten aan onze buitengrenzen", verklaarde hij. De Europese Unie is de grootste handelsruimte ter wereld, goed voor ongeveer 15 procent van de wereldhandel. Jaarlijks wordt er zo'n 3,5 biljoen euro aan goederenwaarde verhandeld, en ongeveer 343 miljoen douane-aanvragen verwerkt. (Belga)