De manier waarop in de Europese Unie met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaan, kraakt in zijn voegen. Dat heeft de vluchtelingencrisis de voorbije maanden zeer goed aangetoond. De verschillen in de asielprocedures die in de lidstaten worden gebruikt, worden vaak aangeduid als een van de grootste problemen. Daarom, schrijft de Commissie, moet er "een uitgebreide harmonisering van de procedures" komen. Ze spreekt van een Europese verordening die een unieke, eengemaakte asielprocedure in het leven roept. Die moet onder meer de maximale duur van de procedure gelijktrekken. De Commissie overweegt ook verschillende opties om de Dublinverordening aan te passen. Die bepaalt momenteel dat het land waar iemand zijn asielaanvraag indient verantwoordelijk is voor de behandeling van die aanvraag. De crisis heeft echter bewezen dat 'frontlijnstaten' als Griekenland en Italië een grote migratiestroom niet de baas kunnen. De eeste optie die de Commissie overweegt, is de aanvulling van 'Dublin' met een verdeelmechanisme dat in werking treedt van zodra een land geconfronteerd wordt met een "grote en disproportionele toevloed" instroom. De andere lidstaten zouden in dat geval verplicht worden een deel van de asielzoekers over te nemen. De tweede optie is een heel nieuw systeem, waarbij alle asielzoekers over de lidstaten verdeeld worden op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Op langere termijn denkt de Commissie eraan de behandeling van asielaanvragen naar het Europese niveau te trekken, door die bevoegdheid bijvoorbeeld aan het asielbureau EASO toe te kennen. (Belga)

De manier waarop in de Europese Unie met vluchtelingen en asielzoekers wordt omgegaan, kraakt in zijn voegen. Dat heeft de vluchtelingencrisis de voorbije maanden zeer goed aangetoond. De verschillen in de asielprocedures die in de lidstaten worden gebruikt, worden vaak aangeduid als een van de grootste problemen. Daarom, schrijft de Commissie, moet er "een uitgebreide harmonisering van de procedures" komen. Ze spreekt van een Europese verordening die een unieke, eengemaakte asielprocedure in het leven roept. Die moet onder meer de maximale duur van de procedure gelijktrekken. De Commissie overweegt ook verschillende opties om de Dublinverordening aan te passen. Die bepaalt momenteel dat het land waar iemand zijn asielaanvraag indient verantwoordelijk is voor de behandeling van die aanvraag. De crisis heeft echter bewezen dat 'frontlijnstaten' als Griekenland en Italië een grote migratiestroom niet de baas kunnen. De eeste optie die de Commissie overweegt, is de aanvulling van 'Dublin' met een verdeelmechanisme dat in werking treedt van zodra een land geconfronteerd wordt met een "grote en disproportionele toevloed" instroom. De andere lidstaten zouden in dat geval verplicht worden een deel van de asielzoekers over te nemen. De tweede optie is een heel nieuw systeem, waarbij alle asielzoekers over de lidstaten verdeeld worden op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Op langere termijn denkt de Commissie eraan de behandeling van asielaanvragen naar het Europese niveau te trekken, door die bevoegdheid bijvoorbeeld aan het asielbureau EASO toe te kennen. (Belga)