De grootste vernieuwing is dat de Commissie een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van 9,3 miljard euro in het leven wil roepen. Dat moet de lidstaten helpen bij het beschermen van de Europese buitengrenzen, onder meer door de Europese grens- en kustwacht te versterken met 10.000 personeelsleden. De lidstaten kunnen ook rekenen op ondersteuning om de meest moderne douaneapparatuur aan te kopen en te onderhouden. Voor het reeds bestaande, maar vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM) wordt 10,4 miljard euro vrijgemaakt. Het focust zich op asiel, legale migratie en integratie. "Op basis van de opgedane ervaring en de kennis dat migratie ook in de toekomst een uitdaging blijft, stellen we een ongekende toename van de financiering voor", zegt Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Commissie. "Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen, waar en wanneer zij dit nodig hebben, vooral als er sprake is van een crisis." (Belga)

De grootste vernieuwing is dat de Commissie een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van 9,3 miljard euro in het leven wil roepen. Dat moet de lidstaten helpen bij het beschermen van de Europese buitengrenzen, onder meer door de Europese grens- en kustwacht te versterken met 10.000 personeelsleden. De lidstaten kunnen ook rekenen op ondersteuning om de meest moderne douaneapparatuur aan te kopen en te onderhouden. Voor het reeds bestaande, maar vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM) wordt 10,4 miljard euro vrijgemaakt. Het focust zich op asiel, legale migratie en integratie. "Op basis van de opgedane ervaring en de kennis dat migratie ook in de toekomst een uitdaging blijft, stellen we een ongekende toename van de financiering voor", zegt Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Commissie. "Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen, waar en wanneer zij dit nodig hebben, vooral als er sprake is van een crisis." (Belga)