Zoals afgesproken is in het kader van de Green Deal moet het Europees vervoerssysteem tegen 2050 verduurzamen. De transportsector moet dan 90% minder broeikasgassen uitstoten. Het is op dit ogenblik de enige sector waar de emissies hoger liggen dan in het referentiejaar 1990. De inzet van digitale technologie is volgens de Commissie cruciaal. "Die kan de manier waarop wij ons verplaatsen radicaal veranderen en onze mobiliteit slimmer, efficiënter en groener maken", zegt commissaris voor Vervoer Adina Valean. "Wij moeten bedrijven een stabiel kader bieden voor de groene investeringen die zij de komende decennia moeten maken." De Commissie heeft een reeks mijlpalen vooropgesteld. Zo wil ze dat er tegen 2030 minstens 30 miljoen emissievrije wagens en 80.000 emissievrije vrachtwagens op de Europese wegen rijden - vandaar dus de ambitie om in voldoende oplaadpunten en waterstofstations te voorzien. Het aandeel van het hogesnelheidsspoorverkeer moet dan ook verdubbeld zijn, terwijl alle treinreizen van minder dan 500 kilometer klimaatneutraal zouden moeten zijn. Vijf jaar later wil de Commissie emissievrije grote luchtvaarttoestellen klaar hebben om op de markt te brengen. In 2050 zouden zo goed als alle auto's, bestelwagens, bussen en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij moeten zijn. Na het hogesnelheidsverkeer zou dan ook het goederenvervoer per spoor verdubbeld moeten zijn, terwijl het trans-Europese vervoersnetwerk TEN-T volledig uitgerold moet zijn. Nieuwe technologieën moeten het mogelijk maken de veiligheid van en beveiliging in alle vervoerswijzen te verhogen, zodat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen het midden van eeuw "bijna tot nul" gereduceerd kan worden. Om dit alles te realiseren heeft de Commissie 82 initiatieven opgelijst, verdeeld over tien actiegebieden. De Commissie zal dit alles nu in concrete wetgevende voorstellen gieten. (Belga)

Zoals afgesproken is in het kader van de Green Deal moet het Europees vervoerssysteem tegen 2050 verduurzamen. De transportsector moet dan 90% minder broeikasgassen uitstoten. Het is op dit ogenblik de enige sector waar de emissies hoger liggen dan in het referentiejaar 1990. De inzet van digitale technologie is volgens de Commissie cruciaal. "Die kan de manier waarop wij ons verplaatsen radicaal veranderen en onze mobiliteit slimmer, efficiënter en groener maken", zegt commissaris voor Vervoer Adina Valean. "Wij moeten bedrijven een stabiel kader bieden voor de groene investeringen die zij de komende decennia moeten maken." De Commissie heeft een reeks mijlpalen vooropgesteld. Zo wil ze dat er tegen 2030 minstens 30 miljoen emissievrije wagens en 80.000 emissievrije vrachtwagens op de Europese wegen rijden - vandaar dus de ambitie om in voldoende oplaadpunten en waterstofstations te voorzien. Het aandeel van het hogesnelheidsspoorverkeer moet dan ook verdubbeld zijn, terwijl alle treinreizen van minder dan 500 kilometer klimaatneutraal zouden moeten zijn. Vijf jaar later wil de Commissie emissievrije grote luchtvaarttoestellen klaar hebben om op de markt te brengen. In 2050 zouden zo goed als alle auto's, bestelwagens, bussen en nieuwe zware bedrijfsvoertuigen emissievrij moeten zijn. Na het hogesnelheidsverkeer zou dan ook het goederenvervoer per spoor verdubbeld moeten zijn, terwijl het trans-Europese vervoersnetwerk TEN-T volledig uitgerold moet zijn. Nieuwe technologieën moeten het mogelijk maken de veiligheid van en beveiliging in alle vervoerswijzen te verhogen, zodat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen het midden van eeuw "bijna tot nul" gereduceerd kan worden. Om dit alles te realiseren heeft de Commissie 82 initiatieven opgelijst, verdeeld over tien actiegebieden. De Commissie zal dit alles nu in concrete wetgevende voorstellen gieten. (Belga)