De Europese staatshoofden en regeringsleiders schaarden zich vorig jaar achter het voorstel van de Commissie om de levensomstandigheden van de 10 à 12 miljoen Roma in Europa te verbeteren. De Roma-mannen, -vrouwen en -kinderen zijn ook in de 21ste eeuw nog steeds het slachtoffer van racisme, geweld en discriminatie. De gemeenschap kwam in de zomer van 2010 in de kijker te staan toen in Frankrijk Roma in groep het land werden uitgezet. In het kader van de Europese aanpak van het probleem moeten alle EU-lidstaten een nationaal actieplan neerleggen waarin ze zeggen hoe ze de economische en sociale integratie van de Roma willen verbeteren. Er moeten maatregelen genomen worden op vier terreinen: onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. In haar eerste verslag over de 27 strategieën concludeert de Commissie dat de meeste lidstaten zich "ingespannen" hebben en een duidelijke strategie op papier hebben gezet. Commissaris voor Justitie Viviane Reding vraagt wel dat ze zich inspannen om meer concrete maatregelen te nemen en voor voldoende financiering zorgen. België krijgt een pluim voor de plannen van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet om een Nationale Raad voor Roma en Woonwagenbewoners op te richten. (OSN)

De Europese staatshoofden en regeringsleiders schaarden zich vorig jaar achter het voorstel van de Commissie om de levensomstandigheden van de 10 à 12 miljoen Roma in Europa te verbeteren. De Roma-mannen, -vrouwen en -kinderen zijn ook in de 21ste eeuw nog steeds het slachtoffer van racisme, geweld en discriminatie. De gemeenschap kwam in de zomer van 2010 in de kijker te staan toen in Frankrijk Roma in groep het land werden uitgezet. In het kader van de Europese aanpak van het probleem moeten alle EU-lidstaten een nationaal actieplan neerleggen waarin ze zeggen hoe ze de economische en sociale integratie van de Roma willen verbeteren. Er moeten maatregelen genomen worden op vier terreinen: onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. In haar eerste verslag over de 27 strategieën concludeert de Commissie dat de meeste lidstaten zich "ingespannen" hebben en een duidelijke strategie op papier hebben gezet. Commissaris voor Justitie Viviane Reding vraagt wel dat ze zich inspannen om meer concrete maatregelen te nemen en voor voldoende financiering zorgen. België krijgt een pluim voor de plannen van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet om een Nationale Raad voor Roma en Woonwagenbewoners op te richten. (OSN)