Het Duitse Grondwettelijk Hof kondigde dinsdag aan verschillende klachten over de massale aankoop van obligaties door de ECB in het kader van een opkoopprogramma dat in 2015 startte, te weerhouden. De ECB heeft drie maanden de tijd gekregen om het programma te verantwoorden. Op het arrest kwam onmiddellijk veel kritiek. Zo publiceerde het Europees Hof van Justitie bij hoge uitzondering een persbericht waarin het duidelijk maakte dat de rechters in Karlsruhe niet bevoegd zijn. Alleen EU-rechters zijn bevoegd om te oordelen of een Europese instelling het Europees recht al dan niet heeft overtreden, luidde het. Nu mengt ook de Europese Commissie zich in het debat. Het Europese recht gaat voor op het recht van de lidstaten, zegt voorzitter von der Leyen. "Het laatste woord over EU-wetgeving wordt in Luxemburg gesproken, nergens anders." De hoofdzetel van het Europees Hof bevindt zich in Luxemburg. Als hoedster van de Europese verdragen kan de Commissie inbreukprocedures openen tegen lidstaten die de EU-wetgeving volgens haar met de voeten treden. Precies dat is wat Duitsland nu mogelijk te wachten staat. "We analyseren het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof nu in detail. We onderzoeken ook mogelijke volgende stappen, waaronder de opening van een inbreukprocedure", zegt von der Leyen, die zelf ook de Duitse nationaliteit draagt. Ze maakt nog duidelijk dat het de expliciete opdracht van de Commissie is om het goed functioneren van het juridisch stelsel van de EU en van het eurosysteem te waarborgen. De vrees bestaat namelijk dat als de ECB niet kan aantonen dat haar opkoopprogramma proportioneel is, de Duitse Bundesbank niet meer kan deelnemen aan dat programma. (Belga)

Het Duitse Grondwettelijk Hof kondigde dinsdag aan verschillende klachten over de massale aankoop van obligaties door de ECB in het kader van een opkoopprogramma dat in 2015 startte, te weerhouden. De ECB heeft drie maanden de tijd gekregen om het programma te verantwoorden. Op het arrest kwam onmiddellijk veel kritiek. Zo publiceerde het Europees Hof van Justitie bij hoge uitzondering een persbericht waarin het duidelijk maakte dat de rechters in Karlsruhe niet bevoegd zijn. Alleen EU-rechters zijn bevoegd om te oordelen of een Europese instelling het Europees recht al dan niet heeft overtreden, luidde het. Nu mengt ook de Europese Commissie zich in het debat. Het Europese recht gaat voor op het recht van de lidstaten, zegt voorzitter von der Leyen. "Het laatste woord over EU-wetgeving wordt in Luxemburg gesproken, nergens anders." De hoofdzetel van het Europees Hof bevindt zich in Luxemburg. Als hoedster van de Europese verdragen kan de Commissie inbreukprocedures openen tegen lidstaten die de EU-wetgeving volgens haar met de voeten treden. Precies dat is wat Duitsland nu mogelijk te wachten staat. "We analyseren het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof nu in detail. We onderzoeken ook mogelijke volgende stappen, waaronder de opening van een inbreukprocedure", zegt von der Leyen, die zelf ook de Duitse nationaliteit draagt. Ze maakt nog duidelijk dat het de expliciete opdracht van de Commissie is om het goed functioneren van het juridisch stelsel van de EU en van het eurosysteem te waarborgen. De vrees bestaat namelijk dat als de ECB niet kan aantonen dat haar opkoopprogramma proportioneel is, de Duitse Bundesbank niet meer kan deelnemen aan dat programma. (Belga)