Op grond van de Europese antiwitwasrichtlijn is de Commissie verplicht om op te lijsten welke derde landen door een gebrekkig regelgevend kader een bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de EU. Toen de Commissie begin 2019 Saoedi-Arabië en enkele Amerikaanse territoria aan de lijst wilde toevoegen, stootte ze op verzet van de lidstaten. Die zeiden dat de gebruikte procedure niet transparant was, maar het was een publiek geheim dat Ryad en Washington zware diplomatieke druk hadden uitgeoefend. Er gelden geen sancties voor landen die op de 'zwarte lijst' terechtkomen, maar Europese banken moeten wel strengere controles uitvoeren wanneer ze te maken krijgen met financiële transacties met klanten of financiële instellingen uit de betrokken landen. Nu heeft de Commissie een nieuwe methode bekendgemaakt om de lijst op te stellen. Deze moet volgens haar meer duidelijkheid en transparantie bieden bij het identificeren van de landen met fundamentele gebreken in hun regelgeving. Er zal meer overleg gepleegd worden met de derde landen, en de hele procedure zal ook meer afgestemd zijn op die van de FATF, de intergouvernmentele organisatie die door de G7 is opgericht en zich bezighoudt met de internationale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In afwachting van de toepassing van de nieuwe methode heeft de Commissie de Europese zwarte lijst al herzien. Die zou nu al beter afgestemd moeten zijn op de lijsten die door de FATF worden gepubliceerd. Twaalf landen zijn aan de lijst toegevoegd, zes andere zijn geschrapt. Van de toevoeging van Saoedi-Arabië en de vier VS-territoria Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam en Puerto Rico is nu geen sprake meer. De Commissie hoopt in de strijd tegen illegale geldstromen ook de regelgeving in de 27 EU-lidstaten te kunnen harmoniseren. De toepassing van de Europese regels kan in zo'n danig grote mate variëren, dat er lacunes ontstaan die criminelen kunnen misbruiken. Ook het toezicht op de regels doet gaten vallen. Begin 2021 zal de Commissie met concrete voorstellen komen om deze problemen aan te pakken. Ze belooft ook een Europees systeem te initiëren om het werk van de financiële inlichtingendiensten in de lidstaten beter te coördineren en te ondersteunen. (Belga)

Op grond van de Europese antiwitwasrichtlijn is de Commissie verplicht om op te lijsten welke derde landen door een gebrekkig regelgevend kader een bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de EU. Toen de Commissie begin 2019 Saoedi-Arabië en enkele Amerikaanse territoria aan de lijst wilde toevoegen, stootte ze op verzet van de lidstaten. Die zeiden dat de gebruikte procedure niet transparant was, maar het was een publiek geheim dat Ryad en Washington zware diplomatieke druk hadden uitgeoefend. Er gelden geen sancties voor landen die op de 'zwarte lijst' terechtkomen, maar Europese banken moeten wel strengere controles uitvoeren wanneer ze te maken krijgen met financiële transacties met klanten of financiële instellingen uit de betrokken landen. Nu heeft de Commissie een nieuwe methode bekendgemaakt om de lijst op te stellen. Deze moet volgens haar meer duidelijkheid en transparantie bieden bij het identificeren van de landen met fundamentele gebreken in hun regelgeving. Er zal meer overleg gepleegd worden met de derde landen, en de hele procedure zal ook meer afgestemd zijn op die van de FATF, de intergouvernmentele organisatie die door de G7 is opgericht en zich bezighoudt met de internationale bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In afwachting van de toepassing van de nieuwe methode heeft de Commissie de Europese zwarte lijst al herzien. Die zou nu al beter afgestemd moeten zijn op de lijsten die door de FATF worden gepubliceerd. Twaalf landen zijn aan de lijst toegevoegd, zes andere zijn geschrapt. Van de toevoeging van Saoedi-Arabië en de vier VS-territoria Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam en Puerto Rico is nu geen sprake meer. De Commissie hoopt in de strijd tegen illegale geldstromen ook de regelgeving in de 27 EU-lidstaten te kunnen harmoniseren. De toepassing van de Europese regels kan in zo'n danig grote mate variëren, dat er lacunes ontstaan die criminelen kunnen misbruiken. Ook het toezicht op de regels doet gaten vallen. Begin 2021 zal de Commissie met concrete voorstellen komen om deze problemen aan te pakken. Ze belooft ook een Europees systeem te initiëren om het werk van de financiële inlichtingendiensten in de lidstaten beter te coördineren en te ondersteunen. (Belga)