De dertien wetgevende voorstellen van de Commissie moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% vermindert in vergelijking met 1990, en dat ze tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Er wordt gekeken naar de reducties die in de verschillende economische sectoren kunnen worden gerealiseerd, maar ook de lidstaten ontsnappen niet aan scherpere targets. Wat de sectoren betreft die tot nu buiten het emissiehandelssysteem (ETS) vielen - wegvervoer, de verwarming van gebouwen, landbouw, kleine industrie en afvalverwerking - stelt de Commissie voor de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%. Dat is flink hoger dan de 29% die vandaag nog de doelstelling is. Hier is 2005 het referentiejaar. Voor België betekent dit dat de uitstoot van de niet-ETS-sectoren in ons land met 47% moet worden afgebouwd. De huidige doelstelling bedraagt nog 35%. Er wordt de lidstaten wel een zekere mate van flexibiliteit geboden bij het behalen van de nationale targets. Zo mag er met de doelstellingen geschoven worden tussen de verschillende jaren en mogen lidstaten elkaar uitstootrechten verkopen. België is bovendien een van de zes landen die - omdat ze verhoudingsgewijs hogere doelstellingen hebben - zijn ETS-rechten deels mag inzetten. Vanaf 2026 worden wegvervoer en gebouwen wel in een nieuw, parallel ETS-systeem ondergebracht. Als alles bij het oude was gebleven, zou de uitstoot in deze twee sectoren tussen 2025 en 2030 met 15% gedaald zijn. De Commissie maakt zich sterk dat haar nieuwe aanpak voor een bijkomende reductie van 9 procentpunten kan zorgen. Wat België betreft, verwacht de Commissie in haar impactbeoordeling een bijkomende reductie van 14 procentpunten voor de twee sectoren. Zonder beleidswijzigingen zou de reductie 13% bedragen. Voor de ETS-sectoren wil de Commissie de reductiedoelstelling voor de hele EU verhogen van 43 naar 61%. (Belga)

De dertien wetgevende voorstellen van de Commissie moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% vermindert in vergelijking met 1990, en dat ze tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Er wordt gekeken naar de reducties die in de verschillende economische sectoren kunnen worden gerealiseerd, maar ook de lidstaten ontsnappen niet aan scherpere targets. Wat de sectoren betreft die tot nu buiten het emissiehandelssysteem (ETS) vielen - wegvervoer, de verwarming van gebouwen, landbouw, kleine industrie en afvalverwerking - stelt de Commissie voor de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%. Dat is flink hoger dan de 29% die vandaag nog de doelstelling is. Hier is 2005 het referentiejaar. Voor België betekent dit dat de uitstoot van de niet-ETS-sectoren in ons land met 47% moet worden afgebouwd. De huidige doelstelling bedraagt nog 35%. Er wordt de lidstaten wel een zekere mate van flexibiliteit geboden bij het behalen van de nationale targets. Zo mag er met de doelstellingen geschoven worden tussen de verschillende jaren en mogen lidstaten elkaar uitstootrechten verkopen. België is bovendien een van de zes landen die - omdat ze verhoudingsgewijs hogere doelstellingen hebben - zijn ETS-rechten deels mag inzetten. Vanaf 2026 worden wegvervoer en gebouwen wel in een nieuw, parallel ETS-systeem ondergebracht. Als alles bij het oude was gebleven, zou de uitstoot in deze twee sectoren tussen 2025 en 2030 met 15% gedaald zijn. De Commissie maakt zich sterk dat haar nieuwe aanpak voor een bijkomende reductie van 9 procentpunten kan zorgen. Wat België betreft, verwacht de Commissie in haar impactbeoordeling een bijkomende reductie van 14 procentpunten voor de twee sectoren. Zonder beleidswijzigingen zou de reductie 13% bedragen. Voor de ETS-sectoren wil de Commissie de reductiedoelstelling voor de hele EU verhogen van 43 naar 61%. (Belga)