2021 wordt het eerste jaar dat Groot-Brittannië niet meer zal bijdragen aan de Europese begroting. "De nieuwe begroting is een opportuniteit om onze toekomst vorm te geven als een nieuwe, ambitieuze Unie van 27 lidstaten die verenigd zijn in solidariteit", zo presenteert voorzitter Jean-Claude Juncker vandaag zijn langverwachte begrotingsplannen. Rekening houdend met de inflatie stelt de Commissie voor de hele periode 1.279 miljard euro aan financiële engagementen (1,11 procent van het bni van de EU) en 1.246 miljard euro aan betalingen (1,08 procent van het bni) voor. De Commissie stelt besparingen ten belope van 5 procent in de landbouw- en cohesiebudgetten voor. Tegelijkertijd wil ze fors meer uitgeven voor nieuwe uitdagingen als grensbewaking, veiligheid, onderzoek en digitalisering. (Belga)

2021 wordt het eerste jaar dat Groot-Brittannië niet meer zal bijdragen aan de Europese begroting. "De nieuwe begroting is een opportuniteit om onze toekomst vorm te geven als een nieuwe, ambitieuze Unie van 27 lidstaten die verenigd zijn in solidariteit", zo presenteert voorzitter Jean-Claude Juncker vandaag zijn langverwachte begrotingsplannen. Rekening houdend met de inflatie stelt de Commissie voor de hele periode 1.279 miljard euro aan financiële engagementen (1,11 procent van het bni van de EU) en 1.246 miljard euro aan betalingen (1,08 procent van het bni) voor. De Commissie stelt besparingen ten belope van 5 procent in de landbouw- en cohesiebudgetten voor. Tegelijkertijd wil ze fors meer uitgeven voor nieuwe uitdagingen als grensbewaking, veiligheid, onderzoek en digitalisering. (Belga)