Volgens het rapport helpen de Bulgaren en Roemenen vacatures op te vullen in knelpuntsectoren zoals de bouw en de horeca. Hun mobiliteit zou op langere termijn een groei-effect van 0,4 procent hebben op de economieën van de vijftien oudere lidstaten van de Europese Unie. De instroom van werknemers uit Bulgarije en Roemenië zou volgens de Commissie geen invloed van betekenis hebben gehad op de werkloosheid of de lonen in de landen waar ze aan de slag gaan. Het rapport benadrukt voorts dat mobiele burgers binnen de EU niet onevenredig vaak aanspraak maken op uitkeringen. Eurocommissaris Laszlo Andor pleit er alvast voor de lopende beperkingen op het vrij verkeer van Bulgaarse en Roemeens werknemers op te heffen. Vijf jaar na hun toetreding tot de EU beperken België en negen andere oudere lidstaten nog steeds de toegang van werknemers uit de twee landen. De lidstaten kunnen die beperkingen na 2011 nog handhaven indien ze de Europese Commissie op de hoogte brengen van ernstige verstoringen van hun arbeidsmarkt. Spanje heeft dat reeds gedaan. Eind 2013 lopen de laatste overgangsmaatregelen sowieso ten einde. (RBR)

Volgens het rapport helpen de Bulgaren en Roemenen vacatures op te vullen in knelpuntsectoren zoals de bouw en de horeca. Hun mobiliteit zou op langere termijn een groei-effect van 0,4 procent hebben op de economieën van de vijftien oudere lidstaten van de Europese Unie. De instroom van werknemers uit Bulgarije en Roemenië zou volgens de Commissie geen invloed van betekenis hebben gehad op de werkloosheid of de lonen in de landen waar ze aan de slag gaan. Het rapport benadrukt voorts dat mobiele burgers binnen de EU niet onevenredig vaak aanspraak maken op uitkeringen. Eurocommissaris Laszlo Andor pleit er alvast voor de lopende beperkingen op het vrij verkeer van Bulgaarse en Roemeens werknemers op te heffen. Vijf jaar na hun toetreding tot de EU beperken België en negen andere oudere lidstaten nog steeds de toegang van werknemers uit de twee landen. De lidstaten kunnen die beperkingen na 2011 nog handhaven indien ze de Europese Commissie op de hoogte brengen van ernstige verstoringen van hun arbeidsmarkt. Spanje heeft dat reeds gedaan. Eind 2013 lopen de laatste overgangsmaatregelen sowieso ten einde. (RBR)