Eind juli stuurde de Europese Commissie een brief aan België waarin het Waalse Gewest een aantal vragen wordt voorgelegd over geplande investeringen in Charleroi. Volgens de kranten zou er in de brief sprake zijn van de aanleg van een tweede landingsbaan. Die "informatie" zou de Commissie gehaald hebben bij Pagtour, een online magazine dat op 1 april een aprilvis bakte over een nieuwe landingsbaan. Een woordvoerster van de Commissie ontkende vandaag de inhoud van de "redelijk verrassende" artikels. Ze bezwoer dat de brief niet het gevolg was van een artikel dat op 1 april verscheen, maar van een persmededeling die de bevoegde Waalse minister André Antoine op 11 april had verstuurd. De woordvoerster wou niet kwijt of in de brief al dan niet expliciet sprake is van een tweede landingsbaan. Op "de details van een vertrouwelijke brief" wordt niet ingegaan, zo verluidde het. De woordvoerster beperkte zich tot de opmerking dat de brief "vragen stelt over de aard van investeringen in brede zin". (Belga)

Eind juli stuurde de Europese Commissie een brief aan België waarin het Waalse Gewest een aantal vragen wordt voorgelegd over geplande investeringen in Charleroi. Volgens de kranten zou er in de brief sprake zijn van de aanleg van een tweede landingsbaan. Die "informatie" zou de Commissie gehaald hebben bij Pagtour, een online magazine dat op 1 april een aprilvis bakte over een nieuwe landingsbaan. Een woordvoerster van de Commissie ontkende vandaag de inhoud van de "redelijk verrassende" artikels. Ze bezwoer dat de brief niet het gevolg was van een artikel dat op 1 april verscheen, maar van een persmededeling die de bevoegde Waalse minister André Antoine op 11 april had verstuurd. De woordvoerster wou niet kwijt of in de brief al dan niet expliciet sprake is van een tweede landingsbaan. Op "de details van een vertrouwelijke brief" wordt niet ingegaan, zo verluidde het. De woordvoerster beperkte zich tot de opmerking dat de brief "vragen stelt over de aard van investeringen in brede zin". (Belga)