Volgens sommige Europese media zouden de Europese leiders ernstig overwegen om het EFSF toe te staan om obligaties van in moeilijkheden verkerende eurolanden op te kopen. Het zou de eerste keer zijn dat het EFSF dergelijke ingrepen zou doen. In een reactie zei de woordvoerder van eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn woensdag dat hij geen weet had van een dergelijke verzoeken, en al helemaal niet van een akkoord. Hij wees er bovendien op dat dergelijke operaties geen substituut mogen vormen voor begrotingsdiscipline en structurele hervormingen. "Het kan de markten wat kalmeren voor een tijdje, maar verhelpt niets aan de oorzaken van de onrust op de financiële markten". De woordvoerder herinnerde eraan dat het opkopen van staatspapier door het EFSF aan een hele reeks voorwaarden is verbonden. Niet enkel moet de Europese Centrale Bank eerst nagaan of er uitzonderlijke financiële omstandigheden en risico's voor de financiële stabiliteit bestaan, de banken van het land in kwestie mogen evenmin met solventieproblemen kampen. Ook moet het land instemmen met hervormingen en versterkt Europees toezicht. Hoewel ze woensdag opnieuw wat daalde, bevindt de rente die Spanje moet betalen om vers geld op te halen zich al een tijdje in de gevarenzone. Zo schoot de rentevoet op tien jaar deze week door het plafond van 7 procent, wat als onhoudbaar wordt aanzien. In de Spaanse slipstream staat ook de Italiaanse rente weer onder druk. Met name Italië zou aandringen op meer soepele regels voor de aankoop van obligaties door het EFSF. (RBR)

Volgens sommige Europese media zouden de Europese leiders ernstig overwegen om het EFSF toe te staan om obligaties van in moeilijkheden verkerende eurolanden op te kopen. Het zou de eerste keer zijn dat het EFSF dergelijke ingrepen zou doen. In een reactie zei de woordvoerder van eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn woensdag dat hij geen weet had van een dergelijke verzoeken, en al helemaal niet van een akkoord. Hij wees er bovendien op dat dergelijke operaties geen substituut mogen vormen voor begrotingsdiscipline en structurele hervormingen. "Het kan de markten wat kalmeren voor een tijdje, maar verhelpt niets aan de oorzaken van de onrust op de financiële markten". De woordvoerder herinnerde eraan dat het opkopen van staatspapier door het EFSF aan een hele reeks voorwaarden is verbonden. Niet enkel moet de Europese Centrale Bank eerst nagaan of er uitzonderlijke financiële omstandigheden en risico's voor de financiële stabiliteit bestaan, de banken van het land in kwestie mogen evenmin met solventieproblemen kampen. Ook moet het land instemmen met hervormingen en versterkt Europees toezicht. Hoewel ze woensdag opnieuw wat daalde, bevindt de rente die Spanje moet betalen om vers geld op te halen zich al een tijdje in de gevarenzone. Zo schoot de rentevoet op tien jaar deze week door het plafond van 7 procent, wat als onhoudbaar wordt aanzien. In de Spaanse slipstream staat ook de Italiaanse rente weer onder druk. Met name Italië zou aandringen op meer soepele regels voor de aankoop van obligaties door het EFSF. (RBR)