"De kans is reëel dat we achterop zullen raken en niet meer in staat zullen zijn te voldoen aan de toenemende vraag naar luchtvervoer, die tegen 2030 bijna zal verdubbelen", zo stelt eurocommissaris voor Vervoer Siim Kallas. Nu reeds doorkruisen per dag zo'n 26.000 vliegtuigen het Europese luchtruim en dat aantal neemt jaarlijks met vijf procent toe. Om te vermijden dat het luchtverkeer helemaal verstikt, lanceerde de Commissie hervormingen om de luchtverkeerscontrole efficiënter te maken en het luchtruim op Europees niveau te organiseren. Dat zou voor minder files en vertragingen zorgen en de veiligheid moeten versterken. Volgens het voortgangsrapport lopen de hervormingen echter zeer moeizaam. Zo maakt de Commissie zich zorgen over de functionele luchtruimblokken, die het beheer van het luchtverkeer onafhankelijk van landsgrenzen moeten organiseren. België behoort tot een blok met Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Zowat alle lidstaten moeten volgens de Commissie een versnelling hoger schakelen om de blokken tegen eind 2012 volledig operationeel te hebben. Op Europees niveau zijn ook bindende streefcijfers vastgelegd op het vlak van kostenefficiëntie en capaciteitsbeheer. Die zouden de gemiddelde vertraging per vlucht tegen 2014 moeten terugbrengen tot een halve minuut. Het geringere aantal vertragingen en de kortere duur ervan zou tussen 2012 en 2014 een besparing van ongeveer 920 miljoen euro opleveren. Volgens de Commissie zijn enkel België en vier andere lidstaten zijn op weg de streefcijfers te halen. De Commissie geeft de lidstaten nog even tijd om een inhaalbeweging te realiseren. Zoniet zal ze met strengere wetgeving komen, zo waarschuwde Kallas. (KAV)

"De kans is reëel dat we achterop zullen raken en niet meer in staat zullen zijn te voldoen aan de toenemende vraag naar luchtvervoer, die tegen 2030 bijna zal verdubbelen", zo stelt eurocommissaris voor Vervoer Siim Kallas. Nu reeds doorkruisen per dag zo'n 26.000 vliegtuigen het Europese luchtruim en dat aantal neemt jaarlijks met vijf procent toe. Om te vermijden dat het luchtverkeer helemaal verstikt, lanceerde de Commissie hervormingen om de luchtverkeerscontrole efficiënter te maken en het luchtruim op Europees niveau te organiseren. Dat zou voor minder files en vertragingen zorgen en de veiligheid moeten versterken. Volgens het voortgangsrapport lopen de hervormingen echter zeer moeizaam. Zo maakt de Commissie zich zorgen over de functionele luchtruimblokken, die het beheer van het luchtverkeer onafhankelijk van landsgrenzen moeten organiseren. België behoort tot een blok met Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Zowat alle lidstaten moeten volgens de Commissie een versnelling hoger schakelen om de blokken tegen eind 2012 volledig operationeel te hebben. Op Europees niveau zijn ook bindende streefcijfers vastgelegd op het vlak van kostenefficiëntie en capaciteitsbeheer. Die zouden de gemiddelde vertraging per vlucht tegen 2014 moeten terugbrengen tot een halve minuut. Het geringere aantal vertragingen en de kortere duur ervan zou tussen 2012 en 2014 een besparing van ongeveer 920 miljoen euro opleveren. Volgens de Commissie zijn enkel België en vier andere lidstaten zijn op weg de streefcijfers te halen. De Commissie geeft de lidstaten nog even tijd om een inhaalbeweging te realiseren. Zoniet zal ze met strengere wetgeving komen, zo waarschuwde Kallas. (KAV)