Sinds het coronavirus in februari het Europese continent bereikte, worden alle overheden geconfronteerd met een schaarste aan medische uitrusting. Het leidde ertoe dat geen enkele lidstaat positief reageerde toen Italië via het Europese civiele beschermingsmechanisme medische uitrusting vroeg. Lidstaten als Duitsland voerden zelfs exportbeperkingen in. "Het civiele mechanisme is gebaseerd op solidariteit en werkt goed indien andere lidstaten in staat zijn om te helpen, maar in extreme situaties volstaat het niet", stelde eurocommissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic donderdag vast bij de lancering van de "rescEU"-voorraad. De reserve zal volgens de Sloveen "een aanvulling" vormen op het mechanisme. De voorraden zullen beheerd worden door één of meer lidstaten. Een zestal lidstaten heeft daarvoor reeds interesse getoond, aldus Lenarcic. Zij kopen beademingsapparatuur, beschermende uitrusting, laboratoriumbenodigdheden, geneesmiddelen en vaccins, wanneer die op de markt komen. Negentig procent van de kosten wordt gedekt door de Commissie, die daarvoor in eerste instantie 50 miljoen euro uit de Europese begroting wil putten. Gemeenschappelijke criteria moeten verzekeren dat de middelen dan terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. De uitrol van de strategische voorraden verloopt parallel met de gezamenlijke aanbestedingen die de Commissie en de meeste lidstaten hebben gelanceerd om beschermingsmateriaal, beademingsapparatuur en testbenodigdheden aan te kopen. Intussen spoort de Commissie ook de industrie aan om de productie op te vijzelen. "Er is een algemene schaarste in de EU en de rest van de wereld", aldus Lenarcic. "We verwachten dat de situatie zal verbeteren en we werken hard om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Dan zullen er ook meer mogelijkheden zijn om elkaar te helpen", hoopt de eurocommissaris, die erop wees dat Duitsland inmiddels mondmaskers naar Italië heeft verstuurd. (Belga)

Sinds het coronavirus in februari het Europese continent bereikte, worden alle overheden geconfronteerd met een schaarste aan medische uitrusting. Het leidde ertoe dat geen enkele lidstaat positief reageerde toen Italië via het Europese civiele beschermingsmechanisme medische uitrusting vroeg. Lidstaten als Duitsland voerden zelfs exportbeperkingen in. "Het civiele mechanisme is gebaseerd op solidariteit en werkt goed indien andere lidstaten in staat zijn om te helpen, maar in extreme situaties volstaat het niet", stelde eurocommissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic donderdag vast bij de lancering van de "rescEU"-voorraad. De reserve zal volgens de Sloveen "een aanvulling" vormen op het mechanisme. De voorraden zullen beheerd worden door één of meer lidstaten. Een zestal lidstaten heeft daarvoor reeds interesse getoond, aldus Lenarcic. Zij kopen beademingsapparatuur, beschermende uitrusting, laboratoriumbenodigdheden, geneesmiddelen en vaccins, wanneer die op de markt komen. Negentig procent van de kosten wordt gedekt door de Commissie, die daarvoor in eerste instantie 50 miljoen euro uit de Europese begroting wil putten. Gemeenschappelijke criteria moeten verzekeren dat de middelen dan terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. De uitrol van de strategische voorraden verloopt parallel met de gezamenlijke aanbestedingen die de Commissie en de meeste lidstaten hebben gelanceerd om beschermingsmateriaal, beademingsapparatuur en testbenodigdheden aan te kopen. Intussen spoort de Commissie ook de industrie aan om de productie op te vijzelen. "Er is een algemene schaarste in de EU en de rest van de wereld", aldus Lenarcic. "We verwachten dat de situatie zal verbeteren en we werken hard om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Dan zullen er ook meer mogelijkheden zijn om elkaar te helpen", hoopt de eurocommissaris, die erop wees dat Duitsland inmiddels mondmaskers naar Italië heeft verstuurd. (Belga)