Erasmus+ beschikt de komende zeven jaar over een fors aangedikt budget. Er is ruim 26 miljard euro beschikbaar, tegenover 14,7 miljard euro in de periode van 2014 tot 2020. 70 procent van het budget gaat naar mobiliteit. Met dat geld wordt nog steeds de traditionele studieperiode of stageperiode in het buitenland gefinancierd, maar Erasmus+ reikt intussen veel verder en steunt allerhande uitwisselingsprojecten, van jeugdverenigingen tot sportclubs. De Commissie wil het programma de komende jaren ook inbedden in haar groene en digitale beleidsprioriteiten. Zo worden er stimuli voorzien om reizen naar het buitenland per trein aan te moedigen. Er wordt ook meer ingezet op digitale opleidingen en uitwisselingsprojecten. Via nieuwe formats als 'blended' leren zullen korte studieperiodes in het buitenland aangevuld worden met online leren en teamwerk. Dat format kan volgens eurocommissaris Mariya Gabriel ook soelaas bieden in tijden van reisbeperkingen en afstandsonderwijs. Fysieke mobiliteit blijft de centrale roeping van Erasmus+, aldus Gabriel, maar zo kunnen jongeren zich alvast digitaal voorbereiden op een buitenlandse studieperiode. De Europese Commissie heeft vorig jaar een overmachtsclausule ingeroepen, wat het mogelijk maakte om geannuleerde reizen twaalf tot achttien maanden te verschuiven. Daarnaast krijgen 60.000 jongeren die vorig jaar achttien werden een nieuwe kans op een treinpas van DiscoverEU. Dat programma, dat 18-jarigen de kans biedt om Europa per spoor te ontdekken, maakt nu ook integraal deel uit van Erasmus+. (Belga)

Erasmus+ beschikt de komende zeven jaar over een fors aangedikt budget. Er is ruim 26 miljard euro beschikbaar, tegenover 14,7 miljard euro in de periode van 2014 tot 2020. 70 procent van het budget gaat naar mobiliteit. Met dat geld wordt nog steeds de traditionele studieperiode of stageperiode in het buitenland gefinancierd, maar Erasmus+ reikt intussen veel verder en steunt allerhande uitwisselingsprojecten, van jeugdverenigingen tot sportclubs. De Commissie wil het programma de komende jaren ook inbedden in haar groene en digitale beleidsprioriteiten. Zo worden er stimuli voorzien om reizen naar het buitenland per trein aan te moedigen. Er wordt ook meer ingezet op digitale opleidingen en uitwisselingsprojecten. Via nieuwe formats als 'blended' leren zullen korte studieperiodes in het buitenland aangevuld worden met online leren en teamwerk. Dat format kan volgens eurocommissaris Mariya Gabriel ook soelaas bieden in tijden van reisbeperkingen en afstandsonderwijs. Fysieke mobiliteit blijft de centrale roeping van Erasmus+, aldus Gabriel, maar zo kunnen jongeren zich alvast digitaal voorbereiden op een buitenlandse studieperiode. De Europese Commissie heeft vorig jaar een overmachtsclausule ingeroepen, wat het mogelijk maakte om geannuleerde reizen twaalf tot achttien maanden te verschuiven. Daarnaast krijgen 60.000 jongeren die vorig jaar achttien werden een nieuwe kans op een treinpas van DiscoverEU. Dat programma, dat 18-jarigen de kans biedt om Europa per spoor te ontdekken, maakt nu ook integraal deel uit van Erasmus+. (Belga)