De federale regering sloot eind november een akkoord met Electrabel over het langer openhouden van Doel 1 en 2. Een wetsontwerp over die conventie ligt intussen voor in het parlement, waar de oppositie voor forse tegenkanting zorgt. Intussen lopen met de Europese Commissie gesprekken over de vraag of sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun. Een eerste vergadering vond plaats op 20 januari tussen de DG Concurrentie en een medewerker van energieminister Marie-Christine Marghem. In een brief die volgde op die ontmoeting heeft de Europese Commissie achttien vragen opgelijst voor de federale regering, onder meer over de noodzaak van een levensduurverlenging. "Uw autoriteiten hebben ons uitgelegd dat de levensduurverlenging van de kerncentrales nodig was omwille van de bevoorradingszekerheid van België. De conventie werd echter pas op 30 november 2015 getekend, dus nadat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn akkoord had gegeven voor de heropstart van de kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 (wat gebeurde op 17 november 2015)", zo schrijft de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil ook de nieuwe conventie vergelijken met de conventie die onder de vorige legislatuur afgesloten werd over de levensduurverlenging van Tihange 1. Zo wil het onder andere meer duidelijkheid over de werken die Electrabel vooraf nog moet uitvoeren. Aan het einde van de brief vraagt de Europese Commissie tot slot "waarom u ervan uitgaat, zoals geargumenteerd werd tijdens onze vergadering van 20 januari, dat deze maatregel geen staatssteun inhoudt". De Europese Commissie verwacht binnen de twintig werkdagen een antwoord. Voor de groene oppositie in de Kamer gaat het om duidelijke kritiek. Ecolo en Groen dringen daarom aan op een opschorting van de werkzaamheden in de Kamercommissie, in afwachting van het definitieve antwoord van Europa. Of toch minstens op de toevoeging van een amendement dat preciseert dat de wet pas van kracht kan gaan na Europees groen licht. "De Europese Commissie stelt de juiste vragen en in tegenstelling tot wat de minister ons zei, zal dit dossier niet zonder meer passeren", besluit fractieleider Jean-Marc Nollet. (Belga)

De federale regering sloot eind november een akkoord met Electrabel over het langer openhouden van Doel 1 en 2. Een wetsontwerp over die conventie ligt intussen voor in het parlement, waar de oppositie voor forse tegenkanting zorgt. Intussen lopen met de Europese Commissie gesprekken over de vraag of sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun. Een eerste vergadering vond plaats op 20 januari tussen de DG Concurrentie en een medewerker van energieminister Marie-Christine Marghem. In een brief die volgde op die ontmoeting heeft de Europese Commissie achttien vragen opgelijst voor de federale regering, onder meer over de noodzaak van een levensduurverlenging. "Uw autoriteiten hebben ons uitgelegd dat de levensduurverlenging van de kerncentrales nodig was omwille van de bevoorradingszekerheid van België. De conventie werd echter pas op 30 november 2015 getekend, dus nadat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn akkoord had gegeven voor de heropstart van de kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 (wat gebeurde op 17 november 2015)", zo schrijft de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil ook de nieuwe conventie vergelijken met de conventie die onder de vorige legislatuur afgesloten werd over de levensduurverlenging van Tihange 1. Zo wil het onder andere meer duidelijkheid over de werken die Electrabel vooraf nog moet uitvoeren. Aan het einde van de brief vraagt de Europese Commissie tot slot "waarom u ervan uitgaat, zoals geargumenteerd werd tijdens onze vergadering van 20 januari, dat deze maatregel geen staatssteun inhoudt". De Europese Commissie verwacht binnen de twintig werkdagen een antwoord. Voor de groene oppositie in de Kamer gaat het om duidelijke kritiek. Ecolo en Groen dringen daarom aan op een opschorting van de werkzaamheden in de Kamercommissie, in afwachting van het definitieve antwoord van Europa. Of toch minstens op de toevoeging van een amendement dat preciseert dat de wet pas van kracht kan gaan na Europees groen licht. "De Europese Commissie stelt de juiste vragen en in tegenstelling tot wat de minister ons zei, zal dit dossier niet zonder meer passeren", besluit fractieleider Jean-Marc Nollet. (Belga)