De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent verminderen en wouden en bossen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Ze halen immers CO2 uit de atmosfeer, maar die capaciteit is over de jaren afgenomen. De Commissie wil daarom de absorptiecapaciteit opkrikken van 263 miljoen ton in 2018 tot 310 miljoen ton per jaar tegen 2030. Naast een wegenkaart voor de aanplanting van nieuwe bomen omvat de strategie ook maatregelen voor de strikte bescherming van oerbossen, het herstel van aangetaste bossen en voor een duurzaam bosbeheer. Dit najaar presenteert de Commissie een wetgevend voorstel dat de inzameling van gegevens en de monitoring van de Europese bosbestanden beter in kaart moet brengen, als basis voor verdere actie. "Europese bossen zijn waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfspreken kan beschouwd worden. Het beschermen, herstellen en het versterken van de veerkracht van Europese bossen is niet allleen essentieel voor de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises, maar ook om de sociaaleconomische functie van bossen te beschermen", verklaarde eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevi?ius. Toch reageren milieubewegingen eerder teleurgesteld. WWF stelt bijvoorbeeld aan de kaak dat de invoering van bindende criteria voor de beoordeling van "duurzaam beheer" verdwenen zijn uit de voorstellen. "Door de economische winsten op korte termijn boven andere overwegingen te plaatsen hebben de industrie en de landbouwministers aangetoond dat ze de omvang van de crisis niet vatten", laakt Sabien Leemans van WWF Europe. Maar ook de boseigenaars zijn ontevreden. De Commissie vindt volgens hen niet het juiste evenwicht tussen de verschillende functies van bossen en stelt "bestaande en succesvolle strategieën voor duurzaam bosbeheer" in vraag. "De strategie is een echte ontgoocheling voor de Europese boseigenaars. Jammer genoeg hebben ze het gevoel dat die meer gebaseerd is op emoties en ideologie dan op de dagelijkse realiteit", zo stelt Fanny-Pomme Langue van koepelorganisatie CEPF. Omstreden is ook dat de strategie de deur niet sluit voor het verbranden van bomen voor biomassa. Sinkevi?ius beklemtoonde wel dat de Commissie een cascadeprincipe verdedigt waarin het verbranden van hele bomen vermeden moet worden. Dat is volgens hem ook "economisch zinloos". Doorgaans verbranden de producenten van biomassa stukken van bomen "die nergens anders gebruikt worden", aldus Sinkevi?ius. (Belga)

De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent verminderen en wouden en bossen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Ze halen immers CO2 uit de atmosfeer, maar die capaciteit is over de jaren afgenomen. De Commissie wil daarom de absorptiecapaciteit opkrikken van 263 miljoen ton in 2018 tot 310 miljoen ton per jaar tegen 2030. Naast een wegenkaart voor de aanplanting van nieuwe bomen omvat de strategie ook maatregelen voor de strikte bescherming van oerbossen, het herstel van aangetaste bossen en voor een duurzaam bosbeheer. Dit najaar presenteert de Commissie een wetgevend voorstel dat de inzameling van gegevens en de monitoring van de Europese bosbestanden beter in kaart moet brengen, als basis voor verdere actie. "Europese bossen zijn waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfspreken kan beschouwd worden. Het beschermen, herstellen en het versterken van de veerkracht van Europese bossen is niet allleen essentieel voor de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises, maar ook om de sociaaleconomische functie van bossen te beschermen", verklaarde eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevi?ius. Toch reageren milieubewegingen eerder teleurgesteld. WWF stelt bijvoorbeeld aan de kaak dat de invoering van bindende criteria voor de beoordeling van "duurzaam beheer" verdwenen zijn uit de voorstellen. "Door de economische winsten op korte termijn boven andere overwegingen te plaatsen hebben de industrie en de landbouwministers aangetoond dat ze de omvang van de crisis niet vatten", laakt Sabien Leemans van WWF Europe. Maar ook de boseigenaars zijn ontevreden. De Commissie vindt volgens hen niet het juiste evenwicht tussen de verschillende functies van bossen en stelt "bestaande en succesvolle strategieën voor duurzaam bosbeheer" in vraag. "De strategie is een echte ontgoocheling voor de Europese boseigenaars. Jammer genoeg hebben ze het gevoel dat die meer gebaseerd is op emoties en ideologie dan op de dagelijkse realiteit", zo stelt Fanny-Pomme Langue van koepelorganisatie CEPF. Omstreden is ook dat de strategie de deur niet sluit voor het verbranden van bomen voor biomassa. Sinkevi?ius beklemtoonde wel dat de Commissie een cascadeprincipe verdedigt waarin het verbranden van hele bomen vermeden moet worden. Dat is volgens hem ook "economisch zinloos". Doorgaans verbranden de producenten van biomassa stukken van bomen "die nergens anders gebruikt worden", aldus Sinkevi?ius. (Belga)