De facturatie van de vier aan de Commissie kreeg de afgelopen jaren een extra impuls dankzij een programma voor technische bijstand aan de lidstaten bij het doorvoeren van structurele hervormingen. Een woordvoerder van de Commissie rechtvaardigde de middelen die aan de grote bureaus worden besteed door te stellen dat zij "de beste mondiale expertise brengen naar waar die het meest nodig is". De ambtenaar benadrukte ook dat contracten werden gegund na openbare aanbestedingen, waarbij contractanten werden geselecteerd die "de meest geschikte aanbieding op de economisch meest voordelige manier" hebben ingediend bij de begunstigde lidstaat. Euractiv vermeldt ook een contract ondertekend met PwC in 2019 voor "de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het nationale kader voor fiscale controle, als onderdeel van de implementatie van de hervorming en het Co-operative Tax Compliance Programme" in België. Dat programma moet de voorspelbaarheid van de belastingheffing voor zeer grote ondernemingen verbeteren, in samenwerking met de Belgische fiscus, om geschillen later te voorkomen. Volgens een bron van de Commissie heeft PwC wel training gegeven en een stappenplan opgesteld, maar volgens Euractiv zijn geen aanbevelingen gedaan aan de Belgische overheid. Volgens Europarlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) "is de betrokkenheid van de 'Big Four' bij de beleidsvorming een bron van enorme belangenconflicten en ondermijnt die het vertrouwen in de Europese instellingen". Hij is van mening dat de Commissie voldoende uitgerust is om haar werk alleen goed te doen. "En als ze het geld heeft om consultants in te huren, heeft ze zeker de middelen om personeel in te huren." (Belga)

De facturatie van de vier aan de Commissie kreeg de afgelopen jaren een extra impuls dankzij een programma voor technische bijstand aan de lidstaten bij het doorvoeren van structurele hervormingen. Een woordvoerder van de Commissie rechtvaardigde de middelen die aan de grote bureaus worden besteed door te stellen dat zij "de beste mondiale expertise brengen naar waar die het meest nodig is". De ambtenaar benadrukte ook dat contracten werden gegund na openbare aanbestedingen, waarbij contractanten werden geselecteerd die "de meest geschikte aanbieding op de economisch meest voordelige manier" hebben ingediend bij de begunstigde lidstaat. Euractiv vermeldt ook een contract ondertekend met PwC in 2019 voor "de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het nationale kader voor fiscale controle, als onderdeel van de implementatie van de hervorming en het Co-operative Tax Compliance Programme" in België. Dat programma moet de voorspelbaarheid van de belastingheffing voor zeer grote ondernemingen verbeteren, in samenwerking met de Belgische fiscus, om geschillen later te voorkomen. Volgens een bron van de Commissie heeft PwC wel training gegeven en een stappenplan opgesteld, maar volgens Euractiv zijn geen aanbevelingen gedaan aan de Belgische overheid. Volgens Europarlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) "is de betrokkenheid van de 'Big Four' bij de beleidsvorming een bron van enorme belangenconflicten en ondermijnt die het vertrouwen in de Europese instellingen". Hij is van mening dat de Commissie voldoende uitgerust is om haar werk alleen goed te doen. "En als ze het geld heeft om consultants in te huren, heeft ze zeker de middelen om personeel in te huren." (Belga)