België bevindt zich in een groepje van 8 eurolanden waarvan de begroting 2020 'at risk of non compliance' is. Dat België opnieuw een waarschuwing krijgt, mag geen verrassing heten, want door het uitblijven van een nieuwe federale regering kon op 15 oktober slechts een voorlopige begroting worden ingediend. Het gaat om een begroting met voorlopige twaalfden die niets doet aan de schuldgraad en die ook het begrotingstekort verder doet oplopen. Vier landen - België, Italië, Frankrijk en Spanje, waar regeringsonderhandelingen lopende zijn - bouwen hun schuld te traag (of helemaal niet) af én zetten hun budget niet op orde, stelt de Commissie vast. Het zijn de enige vier landen die in 2020 een structureel tekort van meer dan 2 procent van het bbp laten optekenen. In België gaat het om 2,4 procent, terwijl ons land met Europa afgesproken heeft op middellange termijn naar een structureel evenwicht te streven. De Belgische staatsschuld zou op basis van het ingediende budget stijgen van 99,5 procent dit jaar naar 99,6 procent volgend jaar. De Commissie roept België op om een nieuwe begroting in te dienen van zodra er een nieuwe regering is gevormd. (Belga)

België bevindt zich in een groepje van 8 eurolanden waarvan de begroting 2020 'at risk of non compliance' is. Dat België opnieuw een waarschuwing krijgt, mag geen verrassing heten, want door het uitblijven van een nieuwe federale regering kon op 15 oktober slechts een voorlopige begroting worden ingediend. Het gaat om een begroting met voorlopige twaalfden die niets doet aan de schuldgraad en die ook het begrotingstekort verder doet oplopen. Vier landen - België, Italië, Frankrijk en Spanje, waar regeringsonderhandelingen lopende zijn - bouwen hun schuld te traag (of helemaal niet) af én zetten hun budget niet op orde, stelt de Commissie vast. Het zijn de enige vier landen die in 2020 een structureel tekort van meer dan 2 procent van het bbp laten optekenen. In België gaat het om 2,4 procent, terwijl ons land met Europa afgesproken heeft op middellange termijn naar een structureel evenwicht te streven. De Belgische staatsschuld zou op basis van het ingediende budget stijgen van 99,5 procent dit jaar naar 99,6 procent volgend jaar. De Commissie roept België op om een nieuwe begroting in te dienen van zodra er een nieuwe regering is gevormd. (Belga)