Het Hof had op 17 december vorig jaar geoordeeld dat de Hongaarse wetgeving over de regels en praktijken in de transitzones in strijd was met verscheidene Europese richtlijnen. Zo maakte Hongarije het voor migranten aan de Servische grens quasi onmogelijk om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen, aldus het Hof. Hoewel de betrokken transitzones in Röszke en Tompa inmiddels gesloten zijn, heeft Hongarije nog steeds niet alle aspecten van het arrest behandeld, stelt de Commissie. "Hongarije heeft met name niet de nodige maatregelen genomen om daadwerkelijke toegang tot de asielprocedure te waarborgen", luidt het onder meer. De Commissie stapt dan ook opnieuw naar het Hof, ditmaal met de vraag om financiële sancties op te leggen in de vorm van een forfaitaire som of dagelijkse dwangsom. Die kunnen aanzienlijk zijn. Zo veroordeelde het Hof Polen onlangs tot een dagelijkse dwangsom van één miljoen euro omdat het land controversiële hervormingen in het gerecht weigert terug te schroeven. De Hongaarse regering meent dat de uitvoering van het arrest van het Hof met betrekking tot de toegang tot internationale bescherming en de verwijdering van derdelanders zonder recht op asiel in strijd is met de grondwet. Ze bracht de zaak in februari voor het grondwettelijk hof in Boedapest. (Belga)

Het Hof had op 17 december vorig jaar geoordeeld dat de Hongaarse wetgeving over de regels en praktijken in de transitzones in strijd was met verscheidene Europese richtlijnen. Zo maakte Hongarije het voor migranten aan de Servische grens quasi onmogelijk om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen, aldus het Hof. Hoewel de betrokken transitzones in Röszke en Tompa inmiddels gesloten zijn, heeft Hongarije nog steeds niet alle aspecten van het arrest behandeld, stelt de Commissie. "Hongarije heeft met name niet de nodige maatregelen genomen om daadwerkelijke toegang tot de asielprocedure te waarborgen", luidt het onder meer. De Commissie stapt dan ook opnieuw naar het Hof, ditmaal met de vraag om financiële sancties op te leggen in de vorm van een forfaitaire som of dagelijkse dwangsom. Die kunnen aanzienlijk zijn. Zo veroordeelde het Hof Polen onlangs tot een dagelijkse dwangsom van één miljoen euro omdat het land controversiële hervormingen in het gerecht weigert terug te schroeven. De Hongaarse regering meent dat de uitvoering van het arrest van het Hof met betrekking tot de toegang tot internationale bescherming en de verwijdering van derdelanders zonder recht op asiel in strijd is met de grondwet. Ze bracht de zaak in februari voor het grondwettelijk hof in Boedapest. (Belga)