Volgens de Commissie verschaffen de nieuwe telecomregels consumenten en bedrijven meer consumentenbescherming en meer keuze. Zo bevat het pakket onder meer de mogelijkheid om binnen het bestek van één werkdag van provider te veranderen met behoud van het eigen telefoonnummer. De lidstaten moesten de telecomregels voor 25 mei 2011 omzetten in nationale wetgeving. Nederland en Italië ontsnapten nog in extremis aan een verwijzing naar het Hof, maar België, Polen, Portugal en Slovenië moeten zich wel verantwoorden voor de Europese rechters. Opvallend is dat de Commissie meteen dwangsommen eist. Die zouden verschuldigd zijn vanaf de dag van de veroordeling door het Hof tot de dag dat de Commissie in kennis is gesteld van de volledige omzetting van de Europese regels. België riskeert de tweede hoogste dwangsom. Voor Polen stelt de Commissie een dwangsom van 112.190 euro per dag voor. Portugal en Slovenië zouden respectievelijk 22.014 en 13.063 euro per dag moeten betalen. Bij de bepaling van de sancties wordt rekening gehouden met de duur en de ernst van de inbreuk en de omvang van de lidstaat in kwestie. (KME)

Volgens de Commissie verschaffen de nieuwe telecomregels consumenten en bedrijven meer consumentenbescherming en meer keuze. Zo bevat het pakket onder meer de mogelijkheid om binnen het bestek van één werkdag van provider te veranderen met behoud van het eigen telefoonnummer. De lidstaten moesten de telecomregels voor 25 mei 2011 omzetten in nationale wetgeving. Nederland en Italië ontsnapten nog in extremis aan een verwijzing naar het Hof, maar België, Polen, Portugal en Slovenië moeten zich wel verantwoorden voor de Europese rechters. Opvallend is dat de Commissie meteen dwangsommen eist. Die zouden verschuldigd zijn vanaf de dag van de veroordeling door het Hof tot de dag dat de Commissie in kennis is gesteld van de volledige omzetting van de Europese regels. België riskeert de tweede hoogste dwangsom. Voor Polen stelt de Commissie een dwangsom van 112.190 euro per dag voor. Portugal en Slovenië zouden respectievelijk 22.014 en 13.063 euro per dag moeten betalen. Bij de bepaling van de sancties wordt rekening gehouden met de duur en de ernst van de inbreuk en de omvang van de lidstaat in kwestie. (KME)