Als "verliezers van de globalisering" worden ze omschreven: de mensen die globalisering ervaren als een bron van groeiende ongelijkheid, delokalisering en banenverlies, sociale dumping, ongecontroleerde migratie, een verlies aan privacy en eigen identiteit,... Ze worden vatbaar voor de roep om protectionisme en isolationisme, kiezen voor Brexit en stuwen in vele Europese landen populistische politici naar electorale successen. Het ongenoegen vreet aan de fundamenten van het Europese project en noopt dus ook de Europese beleidsmakers tot reflectie. Timmermans erkent dat zijn generatie politici de implicaties van de globalisering misschien maar mondjesmaat onder ogen heeft gezien. "Maar de echte bedreiging is niet dat mijn generatie te laat was, de echte bedreiging is een gebrek aan urgentie, of een verkeerde vertaling van die urgentie in protectionisme en isolationisme." Timmermans is echter hoopvoller gestemd dan twee jaar geleden. Niet enkel omdat pro-Europese politici uiteindelijk de verkiezingen in Frankrijk, Nederland of Oostenrijk wonnen, maar ook omdat de kwetsbaarheid van het Europese project een "grote stille meerderheid" mobiliseert "die gelooft dat dit project deel van het antwoord op de uitdagingen van de globalisering". Voor protectionistische recepten bedankt de Commissie. De reflectienota wijst erop dat globalisering wereldwijd honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft getild. Uitvoer naar andere werelddelen creëert jobs in Europa en armere gezinnen profiteren van de goedkopere invoer. Mensen werken en studeren in het buitenland, reizen goedkoper en hebben internationale contacten via internet. Maar globalisering kent ook een keerzijde en laisser faire is evenmin een optie, meent de Commissie. Internationaal, op fora als de G20, moet Europa haar gewicht in de schaal werpen en ijveren voor sterkere regels die zorgen voor eerlijke handel, en sociale en ecologische dumping en belastingontduiking bestrijden. In Europa zelf moet geïnvesteerd worden in sterke sociale structuren en (levenslang) onderwijs. Dat sterkt de weerbaarheid van mensen om zich makkelijker aan te passen aan snel veranderende economische omstandigheden. De reflectienota over globalisering bouwt voort op het in maart gelanceerde witboek over de toekomst van Europa na de Brexit. Om dat debat te voeden, zal de Commissie de komende maanden ook nog nota's publiceren over de toekomst van de eurozone, gemeenschappelijke defensie en de financiën van Europese Unie. (Belga)

Als "verliezers van de globalisering" worden ze omschreven: de mensen die globalisering ervaren als een bron van groeiende ongelijkheid, delokalisering en banenverlies, sociale dumping, ongecontroleerde migratie, een verlies aan privacy en eigen identiteit,... Ze worden vatbaar voor de roep om protectionisme en isolationisme, kiezen voor Brexit en stuwen in vele Europese landen populistische politici naar electorale successen. Het ongenoegen vreet aan de fundamenten van het Europese project en noopt dus ook de Europese beleidsmakers tot reflectie. Timmermans erkent dat zijn generatie politici de implicaties van de globalisering misschien maar mondjesmaat onder ogen heeft gezien. "Maar de echte bedreiging is niet dat mijn generatie te laat was, de echte bedreiging is een gebrek aan urgentie, of een verkeerde vertaling van die urgentie in protectionisme en isolationisme." Timmermans is echter hoopvoller gestemd dan twee jaar geleden. Niet enkel omdat pro-Europese politici uiteindelijk de verkiezingen in Frankrijk, Nederland of Oostenrijk wonnen, maar ook omdat de kwetsbaarheid van het Europese project een "grote stille meerderheid" mobiliseert "die gelooft dat dit project deel van het antwoord op de uitdagingen van de globalisering". Voor protectionistische recepten bedankt de Commissie. De reflectienota wijst erop dat globalisering wereldwijd honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft getild. Uitvoer naar andere werelddelen creëert jobs in Europa en armere gezinnen profiteren van de goedkopere invoer. Mensen werken en studeren in het buitenland, reizen goedkoper en hebben internationale contacten via internet. Maar globalisering kent ook een keerzijde en laisser faire is evenmin een optie, meent de Commissie. Internationaal, op fora als de G20, moet Europa haar gewicht in de schaal werpen en ijveren voor sterkere regels die zorgen voor eerlijke handel, en sociale en ecologische dumping en belastingontduiking bestrijden. In Europa zelf moet geïnvesteerd worden in sterke sociale structuren en (levenslang) onderwijs. Dat sterkt de weerbaarheid van mensen om zich makkelijker aan te passen aan snel veranderende economische omstandigheden. De reflectienota over globalisering bouwt voort op het in maart gelanceerde witboek over de toekomst van Europa na de Brexit. Om dat debat te voeden, zal de Commissie de komende maanden ook nog nota's publiceren over de toekomst van de eurozone, gemeenschappelijke defensie en de financiën van Europese Unie. (Belga)