In De Morgen kondigen Vande Lanotte, bevoegd voor Economie, en minister van Werk De Coninck aan een klacht te zullen indienen bij de Commissie. "Natuurlijk kunnen we nog niet in detail reageren tot we effectief een brief ontvangen hebben", zei Jonathan Todd dinsdag, de woordvoerder van commissaris voor Werk en Sociale Zaken Laszlo Andor. Todd wees er wel op dat in de beleidsaanbevelingen die vorig jaar tot Duitsland werden gericht, onder meer gevraagd werd "de voorwaarden te creëren om de lonen meer in lijn met de productiviteit te doen stijgen". In de aanbevelingen werd verwezen naar de mini-jobs. Zeven en een half miljoen mensen in Duitsland werken in dat regime en kunnen tot 450 euro per maand verdienen zonder belastingen te moeten betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen geen pensioenbijdrage te betalen en niet te genieten van de sociale zekerheidsbijdragen van hun werkgever. "De aanbeveling spoort Duitsland ertoe aan de transitie te steunen van mensen in deze mini-jobs naar meer stabiele arbeidscontracten", zegt Todd, "zodat ze er niet gevangen in geraken en er voor lange tijd van afhankelijk zijn." Een probleem in Duitsland is dat niet in alle sectoren minimumlonen zijn ingevoerd. Het ontbreekt de Commissie aan de wettelijke basis om dat op te leggen, maar ze wijst erop dat "minimumlonen armoede onder werkenden kan voorkomen". Wat de tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten betreft - volgens de sp.a worden Oost-Europese arbeiders in Duitsland "zwaar uitgebuit" - ligt onder meer een voorstel op tafel dat het gebruik van valse postbusbedrijven aanpakt. (JDH)

In De Morgen kondigen Vande Lanotte, bevoegd voor Economie, en minister van Werk De Coninck aan een klacht te zullen indienen bij de Commissie. "Natuurlijk kunnen we nog niet in detail reageren tot we effectief een brief ontvangen hebben", zei Jonathan Todd dinsdag, de woordvoerder van commissaris voor Werk en Sociale Zaken Laszlo Andor. Todd wees er wel op dat in de beleidsaanbevelingen die vorig jaar tot Duitsland werden gericht, onder meer gevraagd werd "de voorwaarden te creëren om de lonen meer in lijn met de productiviteit te doen stijgen". In de aanbevelingen werd verwezen naar de mini-jobs. Zeven en een half miljoen mensen in Duitsland werken in dat regime en kunnen tot 450 euro per maand verdienen zonder belastingen te moeten betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen geen pensioenbijdrage te betalen en niet te genieten van de sociale zekerheidsbijdragen van hun werkgever. "De aanbeveling spoort Duitsland ertoe aan de transitie te steunen van mensen in deze mini-jobs naar meer stabiele arbeidscontracten", zegt Todd, "zodat ze er niet gevangen in geraken en er voor lange tijd van afhankelijk zijn." Een probleem in Duitsland is dat niet in alle sectoren minimumlonen zijn ingevoerd. Het ontbreekt de Commissie aan de wettelijke basis om dat op te leggen, maar ze wijst erop dat "minimumlonen armoede onder werkenden kan voorkomen". Wat de tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten betreft - volgens de sp.a worden Oost-Europese arbeiders in Duitsland "zwaar uitgebuit" - ligt onder meer een voorstel op tafel dat het gebruik van valse postbusbedrijven aanpakt. (JDH)