Volgens de Commissie zal een bredere en snellere toegang tot wetenschappelijke papers en gegevens het voor onderzoekers makkelijker maken om voort te werken op de resultaten van eerder onderzoek. Dat moet het innovatievermogen stimuleren en het rendement van overheidsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek versterken. De Commissie gaat het principe vanaf 2014 toepassen op werk dat wordt geproduceerd met geld uit het 80 miljard euro beslaande Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Ofwel moeten de uitgevers artikelen direct online plaatsen, ofwel moeten onderzoekers ten laatste 6 maanden na publicatie hun artikelen beschikbaar maken via een vrij toegankelijke bewaarplaats. De Commissie spoort de lidstaten aan een soortgelijk principe in te voeren voor onderzoek dat met nationaal geld wordt gefinancierd. De Commissie hoopt alvast dat de wetenschappers en andere geïnteresseerden tegen 2016 vrije toegang zullen hebben tot minstens 60 procent van alle met overheidsgeld gefinancierde artikelen in Europa. Een en ander dreigt uiteraard impact te hebben op de sector van de wetenschappelijke publicaties, maar volgens eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes (foto) moeten de uitgevers zich maar aanpassen en nieuwe businessmodellen uitwerken. "We leven niet meer in de zeventiende of de achttiende eeuw", zei ze. Volgens de Commissie delen slechts 25 procent van de onderzoekers hun gegevens openlijk. Onderzoek toont aan dat kmo's bij gebrek aan een snelle toegang tot actuele wetenschappelijke gegevens tot twee jaar langer nodig hebben om innovatieve producten op de markt te brengen. (DTM)

Volgens de Commissie zal een bredere en snellere toegang tot wetenschappelijke papers en gegevens het voor onderzoekers makkelijker maken om voort te werken op de resultaten van eerder onderzoek. Dat moet het innovatievermogen stimuleren en het rendement van overheidsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek versterken. De Commissie gaat het principe vanaf 2014 toepassen op werk dat wordt geproduceerd met geld uit het 80 miljard euro beslaande Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Ofwel moeten de uitgevers artikelen direct online plaatsen, ofwel moeten onderzoekers ten laatste 6 maanden na publicatie hun artikelen beschikbaar maken via een vrij toegankelijke bewaarplaats. De Commissie spoort de lidstaten aan een soortgelijk principe in te voeren voor onderzoek dat met nationaal geld wordt gefinancierd. De Commissie hoopt alvast dat de wetenschappers en andere geïnteresseerden tegen 2016 vrije toegang zullen hebben tot minstens 60 procent van alle met overheidsgeld gefinancierde artikelen in Europa. Een en ander dreigt uiteraard impact te hebben op de sector van de wetenschappelijke publicaties, maar volgens eurocommissaris voor Digitale Agenda Neelie Kroes (foto) moeten de uitgevers zich maar aanpassen en nieuwe businessmodellen uitwerken. "We leven niet meer in de zeventiende of de achttiende eeuw", zei ze. Volgens de Commissie delen slechts 25 procent van de onderzoekers hun gegevens openlijk. Onderzoek toont aan dat kmo's bij gebrek aan een snelle toegang tot actuele wetenschappelijke gegevens tot twee jaar langer nodig hebben om innovatieve producten op de markt te brengen. (DTM)