Nederland krijgt nu twee maanden de tijd om de huidige situatie te verklaren tegenover de Europese Commissie. Als er geen bevredigende uitleg komt, kan de Commissie naar de rechter stappen. Nederland kan dan een miljoenenboete opgelegd krijgen, zo meldt de Nederlandse openbare omroep NOS. Ruim een week geleden besliste de Vlaamse regering al een geschillenprocedure op te starten omdat Den Haag gemaakte afspraken niet zou nakomen. Volgens een verdrag dat Vlaanderen en Nederland eind 2005 sloten, moest de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water komen om de natuurlijkheid rond de Westerschelde te verhogen. Het verdrag maakte deel uit van een reeks verdragen waarin ook de voor de haven van Antwerpen belangrijke Scheldeverdieping zat vervat. Er waren ook afspraken over maatregelen rond het verhogen van de veiligheid tegen overstromingen afgesproken. De Nederlandse regering maakte echter geen werk van de afgesproken ontpoldering en kwam met alternatieve plannen op de proppen. Zo werd voorgesteld om alternatieve polders onder water te zetten. Maar ook een laatste alternatief plan van staatssecretaris Henk Bleker, waarbij een derde van de Hedwigepolder onder water zou komen, kreeg niet de nodige politieke steun. De ontslagnemende Nederlandse regering heeft intussen beslist het dossier door te schuiven naar de volgende regering. (KME)

Nederland krijgt nu twee maanden de tijd om de huidige situatie te verklaren tegenover de Europese Commissie. Als er geen bevredigende uitleg komt, kan de Commissie naar de rechter stappen. Nederland kan dan een miljoenenboete opgelegd krijgen, zo meldt de Nederlandse openbare omroep NOS. Ruim een week geleden besliste de Vlaamse regering al een geschillenprocedure op te starten omdat Den Haag gemaakte afspraken niet zou nakomen. Volgens een verdrag dat Vlaanderen en Nederland eind 2005 sloten, moest de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen onder water komen om de natuurlijkheid rond de Westerschelde te verhogen. Het verdrag maakte deel uit van een reeks verdragen waarin ook de voor de haven van Antwerpen belangrijke Scheldeverdieping zat vervat. Er waren ook afspraken over maatregelen rond het verhogen van de veiligheid tegen overstromingen afgesproken. De Nederlandse regering maakte echter geen werk van de afgesproken ontpoldering en kwam met alternatieve plannen op de proppen. Zo werd voorgesteld om alternatieve polders onder water te zetten. Maar ook een laatste alternatief plan van staatssecretaris Henk Bleker, waarbij een derde van de Hedwigepolder onder water zou komen, kreeg niet de nodige politieke steun. De ontslagnemende Nederlandse regering heeft intussen beslist het dossier door te schuiven naar de volgende regering. (KME)