"Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om een bijdrage te leveren". Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in een reactie op het nieuws dat ons land door het Europese Hof van Justitie is veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro wegens het niet naleven van de richtlijn rond afvalwater.

"Dit is een veroordeling van de lidstaat België", zegt Peeters op de VRT. "Mijn minster Joke Schauvliege bevestigt dat er in Vlaanderen geen probleem is. Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om daar bijdrage toe te leveren."

Tussenkomst federale overheid

De vijf gemeenten die het langst talmden met het doorvoeren van de regelgeving zijn het Waalse Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin. Afvalzuivering is een gewestelijke bevoegdheid. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) liet optekenen dat "het nu aan de federale overheid is om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen".

Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH) reageert vol ongeloof op de vraag van het Vlaams gewest aan de federale overheid om "een regeling voor te bereiden" voor het betalen van de boete.

"De gewesten vragen dat het federale niveau tussenkomt in een puur regionale materie. Dat is surrealistisch", zegt Wathelet bij monde van zijn woordvoerster.

"De regio's moeten onder elkaar een verdeelsleutel voor het betalen van de boete overeenkomen."

Verdeelsleutel

De boete van 10 miljoen euro komt er omdat de waterzuivering in de gewesten jarenlang in gebreke bleef. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde het land België, maar omdat het om een bevoegdheid gaat die 100 procent in handen is van de gewesten, zijn het de regio's die het geld zullen moeten ophoesten, laat staatssecretaris Wathelet duidelijk verstaan.

"De regio's moeten met drie een verdeelsleutel overeenkomen" om de boete te betalen, legt Wathelet uit. Het is Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die in een eerste reactie zei dat de federale regering de verdeelsleutel moet "voorbereiden", maar dat begrijpt Wathelet niet.

Dit is een puur regionale materie, waar federale materie geen bevoegdheid over heeft

Staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH)

"Net op een moment dat we bezig zijn massieve hoeveelheden bevoegdheden over te dragen naar de gewesten, omdat zij die beter kunnen uitvoeren, krijgen we die vraag. Het gaat hier om een puur regionale materie, waar het het federale niveau geen enkele bevoegdheid over heeft. Surrealistisch."

Mochten de gewesten er niet in slagen de boete onder elkaar te verdelen, zal Wathelet artikel 6 van de wet van 8 augustus 1980 inroepen. "Die zegt dat de federale staat het geld mag terughalen op de getransfereerde middelen", legt zijn woordvoerster uit. Maar ook dan is het niet duidelijk welke verdeelsleutel toegepast zou moeten worden. (Belga/AVE)

"Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om een bijdrage te leveren". Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in een reactie op het nieuws dat ons land door het Europese Hof van Justitie is veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro wegens het niet naleven van de richtlijn rond afvalwater. "Dit is een veroordeling van de lidstaat België", zegt Peeters op de VRT. "Mijn minster Joke Schauvliege bevestigt dat er in Vlaanderen geen probleem is. Als wij in orde zijn, voelen wij ons niet meteen geroepen om daar bijdrage toe te leveren." De vijf gemeenten die het langst talmden met het doorvoeren van de regelgeving zijn het Waalse Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin. Afvalzuivering is een gewestelijke bevoegdheid. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) liet optekenen dat "het nu aan de federale overheid is om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen". Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH) reageert vol ongeloof op de vraag van het Vlaams gewest aan de federale overheid om "een regeling voor te bereiden" voor het betalen van de boete. "De gewesten vragen dat het federale niveau tussenkomt in een puur regionale materie. Dat is surrealistisch", zegt Wathelet bij monde van zijn woordvoerster. "De regio's moeten onder elkaar een verdeelsleutel voor het betalen van de boete overeenkomen." De boete van 10 miljoen euro komt er omdat de waterzuivering in de gewesten jarenlang in gebreke bleef. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde het land België, maar omdat het om een bevoegdheid gaat die 100 procent in handen is van de gewesten, zijn het de regio's die het geld zullen moeten ophoesten, laat staatssecretaris Wathelet duidelijk verstaan."De regio's moeten met drie een verdeelsleutel overeenkomen" om de boete te betalen, legt Wathelet uit. Het is Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die in een eerste reactie zei dat de federale regering de verdeelsleutel moet "voorbereiden", maar dat begrijpt Wathelet niet. "Net op een moment dat we bezig zijn massieve hoeveelheden bevoegdheden over te dragen naar de gewesten, omdat zij die beter kunnen uitvoeren, krijgen we die vraag. Het gaat hier om een puur regionale materie, waar het het federale niveau geen enkele bevoegdheid over heeft. Surrealistisch." Mochten de gewesten er niet in slagen de boete onder elkaar te verdelen, zal Wathelet artikel 6 van de wet van 8 augustus 1980 inroepen. "Die zegt dat de federale staat het geld mag terughalen op de getransfereerde middelen", legt zijn woordvoerster uit. Maar ook dan is het niet duidelijk welke verdeelsleutel toegepast zou moeten worden. (Belga/AVE)