Veel details over het akkoord vallen er nog niet te rapen. De lidstaten willen 6 miljard euro op tafel leggen om het gat in de lopende begroting te helpen dichten. Dat moet voor bijvoorbeeld het Erasmusprogramma de hoogste nood lenigen. Wat het budget 2013 betreft, stellen de onderhandelaars voor de uitgaven te plafonneren op iets minder dan 133 miljard euro, of 5 miljard minder dan de Europese Commissie maandag nog voorstelde. Er zouden ook verklaringen aangenomen worden die zwart op wit zeggen dat de begroting 2012 te klein was en dat de lidstaten in 2013, als er opnieuw tekorten dreigen te ontstaan, bereid zullen zijn extra geld op tafel te leggen. "Maar zulke verklaringen zijn niet veel waard", nuanceert een Europese bron. "Vorig jaar werden gelijkaardige verklaringen aangenomen". Het is de bedoeling dat de begrotingscommissie van het Europees Parlement het akkoord maandag goedkeurt. Donderdag moeten de ministers van Binnenlandse Zaken in naam van de lidstaten hun zegen geven. Op 13 december zou de tekst vervolgens door de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg worden goedgekeurd. (KAV)

Veel details over het akkoord vallen er nog niet te rapen. De lidstaten willen 6 miljard euro op tafel leggen om het gat in de lopende begroting te helpen dichten. Dat moet voor bijvoorbeeld het Erasmusprogramma de hoogste nood lenigen. Wat het budget 2013 betreft, stellen de onderhandelaars voor de uitgaven te plafonneren op iets minder dan 133 miljard euro, of 5 miljard minder dan de Europese Commissie maandag nog voorstelde. Er zouden ook verklaringen aangenomen worden die zwart op wit zeggen dat de begroting 2012 te klein was en dat de lidstaten in 2013, als er opnieuw tekorten dreigen te ontstaan, bereid zullen zijn extra geld op tafel te leggen. "Maar zulke verklaringen zijn niet veel waard", nuanceert een Europese bron. "Vorig jaar werden gelijkaardige verklaringen aangenomen". Het is de bedoeling dat de begrotingscommissie van het Europees Parlement het akkoord maandag goedkeurt. Donderdag moeten de ministers van Binnenlandse Zaken in naam van de lidstaten hun zegen geven. Op 13 december zou de tekst vervolgens door de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg worden goedgekeurd. (KAV)