Als het van de Commissie afhangt, moeten vlees, palmolie, hout, cacao, koffie en soja - en enkele afgeleide producten - die in Europa ingevoerd worden, in de toekomst afkomstig zijn van reeds bestaand landbouwareaal. Komen ze voort uit een gebied dat na 31 december 2020 ontbost werd, mogen ze niet worden geïmporteerd. De Commissie wil zo de ontbossing die het gevolg is van productie voor de Europese markt een halt toeroepen. Milieuorganisaties reageren gematigd tevreden. "Voor het eerst is er een sprankeltje hoop dat de Europese Unie haar destructieve impact op bossen wereldwijd kan inperken", zegt bosexpert Sini Eräjää van Greenpeace. Maar ze wijst er tegelijk op dat verschillende andere "vitale" ecosystemen buiten het toepassingsgebied van de verordening blijven. Ook voor de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen heeft de Commissie geen aandacht, luidt de kritiek van Greenpeace. "Het is nu aan de regeringen van de EU-lidstaten en aan het Europees Parlement om de wet zodanig te verstrengen dat mensen er zeker van kunnen zijn dat wat ze kopen niet gelinkt is aan de vernietiging van de natuur of aan mensenrechtenschendingen." Ook het WWF ziet nog hiaten in de ontwerpwet. "Het WWF had er met name voor gepleit dat andere ecosystemen dan bossen, zoals graslanden en savannes, van meet af aan in de werkingssfeer van de wet zouden worden opgenomen, hetgeen momenteel niet het geval is", zegt de organisatie. De Commissie wil twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening nagaan of haar werkingssfeer moet worden aangepast, maar voor de natuurorganisatie is dat te laat. "Deze ecosystemen verdwijnen in een alarmerend tempo. In iets meer dan een jaar tijd is in de Braziliaanse Cerrado-savanne, de grootste sojaleverancier van de EU, meer dan 5.000 km² land verwoest. Dit is meer dan een kwart van de oppervlakte van Vlaanderen (27,6%)." (Belga)

Als het van de Commissie afhangt, moeten vlees, palmolie, hout, cacao, koffie en soja - en enkele afgeleide producten - die in Europa ingevoerd worden, in de toekomst afkomstig zijn van reeds bestaand landbouwareaal. Komen ze voort uit een gebied dat na 31 december 2020 ontbost werd, mogen ze niet worden geïmporteerd. De Commissie wil zo de ontbossing die het gevolg is van productie voor de Europese markt een halt toeroepen. Milieuorganisaties reageren gematigd tevreden. "Voor het eerst is er een sprankeltje hoop dat de Europese Unie haar destructieve impact op bossen wereldwijd kan inperken", zegt bosexpert Sini Eräjää van Greenpeace. Maar ze wijst er tegelijk op dat verschillende andere "vitale" ecosystemen buiten het toepassingsgebied van de verordening blijven. Ook voor de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen heeft de Commissie geen aandacht, luidt de kritiek van Greenpeace. "Het is nu aan de regeringen van de EU-lidstaten en aan het Europees Parlement om de wet zodanig te verstrengen dat mensen er zeker van kunnen zijn dat wat ze kopen niet gelinkt is aan de vernietiging van de natuur of aan mensenrechtenschendingen." Ook het WWF ziet nog hiaten in de ontwerpwet. "Het WWF had er met name voor gepleit dat andere ecosystemen dan bossen, zoals graslanden en savannes, van meet af aan in de werkingssfeer van de wet zouden worden opgenomen, hetgeen momenteel niet het geval is", zegt de organisatie. De Commissie wil twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening nagaan of haar werkingssfeer moet worden aangepast, maar voor de natuurorganisatie is dat te laat. "Deze ecosystemen verdwijnen in een alarmerend tempo. In iets meer dan een jaar tijd is in de Braziliaanse Cerrado-savanne, de grootste sojaleverancier van de EU, meer dan 5.000 km² land verwoest. Dit is meer dan een kwart van de oppervlakte van Vlaanderen (27,6%)." (Belga)