De staking blijft beperkt tot de Raad van de Europese Unie, de instelling die de lidstaten vertegenwoordigt. Een werkgroep binnen de Raad buigt zich momenteel over een herziening van de loonberekening, de pensioenen en de carrièremogelijkheden van de ambtenaren. Het personeel van de Europese Commissie, het parlement en de andere Europese instellingen nemen niet deel aan de acties. De staats- en regeringsleiders van de EU stemden in februari voor een daling van de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020. Als die ontwerpbegroting - waar het parlement zich tegen verzet - groen licht zou krijgen, zouden de ambtenaren de broeksriem gevoelig moeten aanhalen, vrezen hun vertegenwoordigers. Volgens hen snoeit het ontwerp 7 miljard euro uit de enveloppe voor ambtenarenzaken. (Belga)

De staking blijft beperkt tot de Raad van de Europese Unie, de instelling die de lidstaten vertegenwoordigt. Een werkgroep binnen de Raad buigt zich momenteel over een herziening van de loonberekening, de pensioenen en de carrièremogelijkheden van de ambtenaren. Het personeel van de Europese Commissie, het parlement en de andere Europese instellingen nemen niet deel aan de acties. De staats- en regeringsleiders van de EU stemden in februari voor een daling van de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020. Als die ontwerpbegroting - waar het parlement zich tegen verzet - groen licht zou krijgen, zouden de ambtenaren de broeksriem gevoelig moeten aanhalen, vrezen hun vertegenwoordigers. Volgens hen snoeit het ontwerp 7 miljard euro uit de enveloppe voor ambtenarenzaken. (Belga)